หลักเกณฑ์การพิจารณาและตัดสินผล

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
28 Jun 2017
สรุปผลการจัดซื้อเดือน กรกฎาคม งป 2557
28 Jun 2017
ตัวอย่างเอกสาร สอบราคาซื้อ
28 Jun 2017
ตัวอย่างเอกสาร สอบราคาจ้าง
28 Jun 2017
ตัวอย่าวเอกสาร วิธีพิเศษ(๒)
28 Jun 2017
ตัวอย่างเอกสาร วิธีพิเศษ(๑)
28 Jun 2017
ตัวอย่างเอกสาร ตกลงซื้อ(๒)
28 Jun 2017
ตัวอย่างเอกสาร ตกลงซื้อ(๑)
28 Jun 2017
ตัวอย่างเอกสาร ตกลงจ้าง(๒)
28 Jun 2017
ตัวอย่างเอกสาร ตกลงจ้าง(๑)
28 Jun 2017
ตัวอย่างประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
01 Jan 2017
ตัวอย่างประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
BACK   1   NEXT