โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือ ที่มีุคุณภาพระดับประเทศ และเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือ ที่มีุคุณภาพระดับประเทศ และเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ

ข่าวสารและกิจกรรม

โพสเมื่อ : 16 Aug 2022

มูลนิธิอัปปมัญญา โดย พลเรือตรี วีรยุทธ ตุลวรรธนะ มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า "

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 16 Aug 2022

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ พัฒนาความรู้ Internal surveyor สู่กิจกรรมคุณภาพพร้อมรองรับ HA/A-HA ”

โดยมี ดร.อำพัน วิมลวัฒนา ผู้ชำนาญการ การเยี่ยมสำรวจภายในและการสร้างโค้ชงานคุณภาพโรงพยาบาล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้ "

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 11 Aug 2022

คุณวัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า "

อ่านต่อ

บทความสำหรับผู้ป่วย

"กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)"

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)ประชากรในโลก 1 ใน 5 คน เป็นโรคหัวใจ และในทุก 10 นาที มีคนเสียชีวิตด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

อ่านต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4
3
2
1
5
6