โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือ ที่มีุคุณภาพระดับประเทศ และเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือ ที่มีุคุณภาพระดับประเทศ และเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ

ข่าวสารและกิจกรรม

โพสเมื่อ : 21 Jan 2022

คุณวิเชียร คงวณิช มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า "

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 20 Jan 2022

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่ออาคารผู้ป่วยใน 14 ชั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า "

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 18 Jan 2022

คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ร่วมกับ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ จัดโครงการ 2P Safety Hospital

กิจกรรม Hand hygiene promotion and Covid Free Setting “ มาตรการปิ่นเกล้าปลอดภัย ห่างไกลโควิด ” ภายใต้มาตรการ DMHTTA เพื่อให้ผู้รับบริการ บุคลากร และสิ่งแวดล้อมปลอดภัยจากโควิด "

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 17 Jan 2022

คณะกรรมการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี โดย พลเรือเอก ไกรศรี เกษร และคณะ เป็นผู้มอบ"

อ่านต่อ

บทความสำหรับผู้ป่วย

"กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)"

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)ประชากรในโลก 1 ใน 5 คน เป็นโรคหัวใจ และในทุก 10 นาที มีคนเสียชีวิตด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

อ่านต่อ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4
3
2
1
5