โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือ ที่มีคุณภาพระดับประเทศและเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
สถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือ ที่มีคุณภาพระดับประเทศและเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
สถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือ ที่มีคุณภาพระดับประเทศและเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ

ข่าวสารและกิจกรรม

โพสเมื่อ : 11 May 2021

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และ คุณอินทริยา หนูเทพ มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อผู้ป่วย Covid-19 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564"

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 11 May 2021

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบเงินบริจาค

จำนวน 1,500,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ใช้ในสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 โดยมี ทพ.อาทิตย์ อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์และอนามัย กฟผ. เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564"

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 11 May 2021

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ และคุณเกสรา ประทุมสุวรรณ มอบเงินบริจาค

จำนวน 50,000 บาท สมทบทุนโครงการปันบุญ เพื่อผู้ป่วย Covid-19 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564"

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 11 May 2021

กรมสวัสดิการทหารเรือ มอบไข่ไก่ จำนวน 6,000 ฟอง

เพื่อนำไปประกอบอาหารมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย Covid-19 โดยมี พลเรือตรี ดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์ เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ และคณะ เป็นผู้มอบเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 "

อ่านต่อ

บทความสำหรับผู้ป่วย

"กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)"

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)ประชากรในโลก 1 ใน 5 คน เป็นโรคหัวใจ และในทุก 10 นาที มีคนเสียชีวิตด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

อ่านต่อ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

NAVY
nmd
srk
Lasik