โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือ ที่มีุคุณภาพระดับประเทศ และเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือ ที่มีุคุณภาพระดับประเทศ และเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ

ข่าวสารและกิจกรรม

โพสเมื่อ : 16 Mar 2023

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดโครงการ “ ปันบุญ...ทำบุญเดือนเกิด ”

ให้แก่กำลังพลสังกัด รพ.ฯ ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม ได้ทำบุญร่วมกันเพื่อความเป็นสิริมงคล"

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 16 Mar 2023

ท่านเจ้าคุณอลงกต ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ได้เดินทางมาโปรดญาติโยม

ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ซึ่งมีข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ตลอดจนผู้มารับบริการ และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมทำบุญบริจาค อาหารแห้ง แพมเพิส สิ่งของอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค ฯลฯ เพื่อนำไปดูแลผู้ป่วย HIV , เด็กกำพร้า , คนชราที่ถูกทอดทิ้ง รวมไปถึงช่วยเหลือผู้ยากไร้ในสังคม และโครงการอื่นๆ ภายใต้ความเมตตาของหลวงพ่ออลงกต"

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 15 Mar 2023

นาวาตรี ชอบ - คุณวิมล นาคเวก มอบเงินบริจาค

จำนวน 250,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า "

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 15 Mar 2023

ผู้อำนวยการ รพ.ฯ มอบประกาศนียบัตรและรางวัล

ให้กับหน่วยงานที่มีกำลังพลในหน่วยงานเข้าร่วมรับการทดสอบสมรรถภาพทางกายประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ครบ 4 สถานี มากที่สุด และกำลังพลชาย-หญิง ที่มีคะแนนการทดสอบครบ 4 สถานีดีที่สุด"

อ่านต่อ

บทความสำหรับผู้ป่วย

"กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)"

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)ประชากรในโลก 1 ใน 5 คน เป็นโรคหัวใจ และในทุก 10 นาที มีคนเสียชีวิตด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

อ่านต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4
3
2
1
5
6
สถิติทางการแพทย์