โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือ ที่มีุคุณภาพระดับประเทศ และเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือ ที่มีุคุณภาพระดับประเทศ และเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ

ข่าวสารและกิจกรรม

โพสเมื่อ : 09 Dec 2021

คุณอรสม สุทธิสาครและกลุ่มเพื่อนหลังกำแพง มอบพระพุทธรูป

ได้แก่ พระพุทธโพชฌงคศาสดา และพระพุทธธรรมนฤมิต รวมจำนวน 3 องค์ ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า สำหรับผู้มารับบริการและผู้ป่วย ได้สักการะบูชา ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นขวัญและกำลังใจ "

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 09 Dec 2021

คุณศักดิ์ชัย พันธุ์เรืองสกาว มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า "

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 08 Dec 2021

พลเรือโท ชัชรินทร์ ชูศรี มอบเงินบริจาค

จำนวน 30,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า"

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 08 Dec 2021

คุณวินัย อ่อนละเอียด มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า"

อ่านต่อ

บทความสำหรับผู้ป่วย

"กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)"

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)ประชากรในโลก 1 ใน 5 คน เป็นโรคหัวใจ และในทุก 10 นาที มีคนเสียชีวิตด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

อ่านต่อ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4
3
2
1

ศูนย์ปันน้ำใจแพทย์นาวี

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. สื่อกลางส่งต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จากผู้ให้ถึงมือผู้รับ

อ่านต่อ