โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือ ที่มีุคุณภาพระดับประเทศ และเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือ ที่มีุคุณภาพระดับประเทศ และเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ

ข่าวสารและกิจกรรม

โพสเมื่อ : 31 May 2023

พิธีเปิด “ สวนสมุนไพรหมอพร ” ศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึง พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวาระแห่งการสิ้นประชนม์ครบ 100 ปี "

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 30 May 2023

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการ

แก่พยาบาลวิชาชีพจบใหม่ ประจำปี 2566 โดยมี พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นประธานพิธีเปิดฯ"

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 30 May 2023

คณะทำงานส่งเสริมสุขอนามัยของมือในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ รพ.ฯ จัดกิจกรรมส่งเสริม Hand Hygiene

“ ปิ่นเกล้า ปลอดภัย ใส่ใจ สุขอนามัยของมือ ” พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรของ รพ.ฯ ที่เป็นบุคคลต้นแบบด้านการทำความสะอาดมือ และร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนให้ผู้มารับบริการตามห้องตรวจโรคต่างๆภายใน รพ.ฯ ให้ใส่ใจสุขอนามัยของมือด้วยการล้างมืออย่างถูกวิธี "

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 29 May 2023

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ในโอกาสเข้าเยี่ยมสำรวจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับสถานพยาบาลภาครัฐ ตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพทั้ง 9 ด้าน"

อ่านต่อ

บทความสำหรับผู้ป่วย

"กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)"

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)ประชากรในโลก 1 ใน 5 คน เป็นโรคหัวใจ และในทุก 10 นาที มีคนเสียชีวิตด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

อ่านต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4
3
2
1
5
6
สถิติทางการแพทย์