โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือที่มีคุณภาพระดับประเทศ และเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ

ข่าวสารและกิจกรรม

โพสเมื่อ : 13 Jul 2024

คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นที่ 21 เข้าศึกษาดูงาน

พร้อมรับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมศูนย์หัวใจ ศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง และศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสาน รพ.ฯ"

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 13 Jul 2024

คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารสุขภาวะเขตเมือง รุ่นที่ 5 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาดูงาน

พร้อมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “ การบริหารงานภาครัฐในยุคดิจิทัล ” พร้อมเยี่ยมชมหน่วยฯ "

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 12 Jul 2024

คุณสุวิมล เอื้อวิบูลย์ทรัพย์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567"

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 10 Jul 2024

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล รพ.ฯ

ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิชาการ Poster Presentation ในการประชุมวิชาการประจำปี 2567 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร "

อ่านต่อ

บทความสำหรับผู้ป่วย

"กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)"

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)ประชากรในโลก 1 ใน 5 คน เป็นโรคหัวใจ และในทุก 10 นาที มีคนเสียชีวิตด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

อ่านต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4
3
2
1
5
6
สถิติทางการแพทย์
มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า