โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือ ที่มีคุณภาพระดับประเทศและเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
สถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือ ที่มีคุณภาพระดับประเทศและเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
สถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือ ที่มีคุณภาพระดับประเทศและเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ

ข่าวสารและกิจกรรม

โพสเมื่อ : 26 Feb 2021

ครอบครัวกาญจนพันธุ์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 450,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.ฯ โดยมี พลเรือโท รณภพ กาญจนพันธุ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ และ พันตำรวจเอก นภดล กาญจนพันธุ์ เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564"

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 25 Feb 2021

คุณรัชนี นาวีเกษมกุล มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ศูนย์หัวใจ รพ.ฯ ณ ศูนย์รับบริจาค ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564"

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 22 Feb 2021

นาวาเอกหญิง ชมพูพัณ - ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วย โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 "

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 11 Feb 2021

พลเรือเอก วัฒนพงศ์ วีราสา มอบเงินบริจาคในนาม คุณดวงฤทัย วีราสา

จำนวน 300,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564"

อ่านต่อ

บทความสำหรับผู้ป่วย

"กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)"

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)ประชากรในโลก 1 ใน 5 คน เป็นโรคหัวใจ และในทุก 10 นาที มีคนเสียชีวิตด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

อ่านต่อ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทดสอบระบบ แบนเนอร์ส่วนล่าง1
ทดสอบระบบ แบนเนอร์ส่วนล่าง2
ตอบคำถามนายก
สำนักระบาดวิทยา
สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ