โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือ ที่มีุคุณภาพระดับประเทศ และเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือ ที่มีุคุณภาพระดับประเทศ และเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ

ข่าวสารและกิจกรรม

โพสเมื่อ : 01 Dec 2022

การประชุมนำเสนอระบบชำระค่าบริการการรักษาผู้ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

โดยธนาคารกรุงไทยร่วมกับทีมพัฒนา Appplication เป๋าตัง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และสร้างความเข้าใจพร้อมตอบปัญหาข้อสงสัยให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล ก่อนเริ่มเปิดใช้งานจริง "

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 30 Nov 2022

คุณประกิจ โซวิกุล มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบสอดแขน มอบให้ห้องรับรองนายทหาร โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า"

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 30 Nov 2022

คุณสุมลมาลย์ โฆษิตวิวัฒน์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า"

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 26 Nov 2022

คุณจิรวัฒน์ โชติวรสกุล มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า"

อ่านต่อ

บทความสำหรับผู้ป่วย

"กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)"

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)ประชากรในโลก 1 ใน 5 คน เป็นโรคหัวใจ และในทุก 10 นาที มีคนเสียชีวิตด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

อ่านต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4
3
2
1
5
6
สถิติทางการแพทย์