โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือ ที่มีุคุณภาพระดับประเทศ และเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือ ที่มีุคุณภาพระดับประเทศ และเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ

ข่าวสารและกิจกรรม

โพสเมื่อ : 20 May 2022

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ “ โครงการอบรมพัฒนาระบบพี่เลี้ยง ”"

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 19 May 2022

พิธีบวงสรวง และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย

เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ " วันอาภากร " 19 พฤษภาคม 2565"

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 19 May 2022

ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

แถวรับฟังคำประกาศพระเกียรติคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องใน " วันอาภากร " "

อ่านต่อ

บทความสำหรับผู้ป่วย

"กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)"

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)ประชากรในโลก 1 ใน 5 คน เป็นโรคหัวใจ และในทุก 10 นาที มีคนเสียชีวิตด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

อ่านต่อ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4
3
2
1
5
6