โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือ ที่มีคุณภาพระดับประเทศและเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
สถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือ ที่มีคุณภาพระดับประเทศและเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
สถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือ ที่มีคุณภาพระดับประเทศและเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ

ข่าวสารและกิจกรรม

โพสเมื่อ : 20 Sep 2021

แผนกรังสีร่วมรักษา กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมบริการ ระดับดีเด่น

จากผลงาน “ นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยระบายหนองและสารคัดหลั่งอัจฉริยะ Drainmate Pro ” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( ก.พ.ร.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564"

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 18 Sep 2021

พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์ ตาตะนันทน์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อจัดซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564"

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 18 Sep 2021

มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบเงินบริจาค

จำนวน 318,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อจัดซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (High Flow) และเครื่องติดตามสัญญาณชีพ โดยมี พลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต เป็นผู้แทนมอบ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564"

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 18 Sep 2021

บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เมทัลลิค สตีล เซ็นเตอร์ จำกัด มอบเงินบริจาค

จำนวน 318,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อจัดซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (High Flow) และเครื่องติดตามสัญญาณชีพ โดยมี คุณวิจิตร รัตนศิริวิไล เป็นผู้แทนมอบ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564"

อ่านต่อ

บทความสำหรับผู้ป่วย

"กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)"

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)ประชากรในโลก 1 ใน 5 คน เป็นโรคหัวใจ และในทุก 10 นาที มีคนเสียชีวิตด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

อ่านต่อ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

NAVY
nmd
srk
Lasik