โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือ ที่มีคุณภาพระดับประเทศและเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
สถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือ ที่มีคุณภาพระดับประเทศและเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
สถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือ ที่มีคุณภาพระดับประเทศและเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ

ข่าวสารและกิจกรรม

โพสเมื่อ : 16 Jun 2021

พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ทรงประทานกล่องอาหารปันน้ำใจ

จำนวน 150 ชุด ในนามมูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และชมรมธรรมานามัย ภายใต้โครงการ " มุมได้บุญ " เพื่อร่วมส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ที่ปฏิบัติงานสู้ภัยโควิด-19 "

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 16 Jun 2021

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2563

โดยมี พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564"

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 16 Jun 2021

คณะนายเรือ 78 มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนสู้ภัยโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564"

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 16 Jun 2021

นักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 50 มอบเงินบริจาค

จำนวน 114,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่อง Infusion pump สนับสนุนการแก้ไขวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564"

อ่านต่อ

บทความสำหรับผู้ป่วย

"กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)"

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)ประชากรในโลก 1 ใน 5 คน เป็นโรคหัวใจ และในทุก 10 นาที มีคนเสียชีวิตด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

อ่านต่อ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

NAVY
nmd
srk
Lasik