โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือ ที่มีุคุณภาพระดับประเทศ และเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือ ที่มีุคุณภาพระดับประเทศ และเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ

ข่าวสารและกิจกรรม

โพสเมื่อ : 02 Dec 2021

กำลังพลจิตอาสาจากกรมแพทย์ทหารเรือ และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดกระจับพินิจ กรุงเทพฯ "

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 02 Dec 2021

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การกู้ชีพทารกแรกเกิด NCPR 2021 ” ประจำปี งป.65 ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2564"

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 02 Dec 2021

น.ต.สีชัง เศรษฐชัย มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท พื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า"

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 30 Nov 2021

พันเอก สุรเทพ - คุณจักษ์พัฒนา อภัยจิตร มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า "

อ่านต่อ

บทความสำหรับผู้ป่วย

"กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)"

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)ประชากรในโลก 1 ใน 5 คน เป็นโรคหัวใจ และในทุก 10 นาที มีคนเสียชีวิตด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

อ่านต่อ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4
3
2
1

ศูนย์ปันน้ำใจแพทย์นาวี

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. สื่อกลางส่งต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จากผู้ให้ถึงมือผู้รับ

อ่านต่อ