โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือ ที่มีคุณภาพระดับประเทศและเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
สถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือ ที่มีคุณภาพระดับประเทศและเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
สถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือ ที่มีคุณภาพระดับประเทศและเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ

ข่าวสารและกิจกรรม

โพสเมื่อ : 22 Oct 2020

ผู้บริหาร รพ.ฯ ให้การต้อนรับที่ปรึกษาทางการแพทย์ และที่ปรึกษาทางการพยาบาล จากสำนักงานประกันสังคม

ในการตรวจประเมินการให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลในโครงการประกันสุขภาพ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563"

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 22 Oct 2020

พิธีมอบรางวัลพยาบาลดีเด่นและบุคลากรดีเด่น

เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ " ประดู่ขาวก้าวไกล ด้วยน้ำใจเหล่าพยาบาล สืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า " เมื่อวันที่ 21 ต.ค.63"

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 22 Oct 2020

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานในพิธีอาศิรวาทราชสดุดี

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องใน “ วันพยาบาลแห่งชาติ ” พร้อมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และกิจกรรมภายในงาน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563"

อ่านต่อ

บทความสำหรับผู้ป่วย

"กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)"

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)ประชากรในโลก 1 ใน 5 คน เป็นโรคหัวใจ และในทุก 10 นาที มีคนเสียชีวิตด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

อ่านต่อ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทดสอบระบบ แบนเนอร์ส่วนล่าง1
ทดสอบระบบ แบนเนอร์ส่วนล่าง2
ตอบคำถามนายก
สำนักระบาดวิทยา
สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ