โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือ ที่มีุคุณภาพระดับประเทศ และเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือ ที่มีุคุณภาพระดับประเทศ และเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ

ข่าวสารและกิจกรรม

โพสเมื่อ : 24 Nov 2022

บริษัทลีเกทอินเตอร์เทรด จำกัด มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า "

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 24 Nov 2022

บริษัทฟินนิค เยนเนอรัลซัพพลาย จำกัด สำนักงานใหญ่ มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี คุณพิชญา กมลวรสกุลไทย เป็นผู้มอบ"

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 22 Nov 2022

ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รพ.ฯ แถวรับฟังสาร

จาก พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2565 "

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 15 Nov 2022

ดร.วีระ วีระกุล มอบเงินบริจาค

จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า "

อ่านต่อ

บทความสำหรับผู้ป่วย

"กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)"

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)ประชากรในโลก 1 ใน 5 คน เป็นโรคหัวใจ และในทุก 10 นาที มีคนเสียชีวิตด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

อ่านต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4
3
2
1
5
6
สถิติทางการแพทย์