โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือ ที่มีุคุณภาพระดับประเทศ และเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือ ที่มีุคุณภาพระดับประเทศ และเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ

ข่าวสารและกิจกรรม

โพสเมื่อ : 26 Jan 2023

คุณวิไล - คุณวิภา ลิมปวธัญญู มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า "

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 26 Jan 2023

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เวชบริภัณฑ์ทางการแพทย์

แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พล.ร.ต.ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้แทนเข้ารับพระราชทาน "

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 25 Jan 2023

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดโครงการ “ ปันบุญ...ทำบุญเดือนเกิด ”

ให้แก่กำลังพลสังกัด รพ.ฯ ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม ได้ทำบุญร่วมกันเพื่อความเป็นสิริมงคล "

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 25 Jan 2023

คณะกรรมการสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมองค์กรของ รพ.ฯ จัดโครงการอบรมเชิงบรรยาย “ คิดใหม่ ทำใหม่ อย่างไร ให้ใจเป็นสุข ”

โดยมี คุณพิทยากร ลีลาภัทร์ นักคิด นักเขียนหนังสือเจ้าของแฟนเพจ “ ธนาคารความสุข ( Happiness Bank ) ” เป็นวิทยากรบรรยาย "

อ่านต่อ

บทความสำหรับผู้ป่วย

"กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)"

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)ประชากรในโลก 1 ใน 5 คน เป็นโรคหัวใจ และในทุก 10 นาที มีคนเสียชีวิตด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

อ่านต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4
3
2
1
5
6
สถิติทางการแพทย์