โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือที่มีคุณภาพระดับประเทศ และเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ

ข่าวสารและกิจกรรม

โพสเมื่อ : 11 Apr 2024

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

“ ลิเกชื่นบาน สงกรานต์ปิ่นเกล้า ” โดยร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรอดีตผู้บังคับบัญชาและผู้อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567"

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 05 Apr 2024

รองผู้อำนวยการ รพ.ฯ ฝ่ายการพยาบาล รับแถวตรวจบัญชีพล

พร้อมทั้งให้โอวาท โดยมี ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัด รพ.ฯ เข้าร่วมแถว พร้อมรับการตรวจเครื่องแต่งกาย และฝึกบุคคลท่ามือเปล่า "

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 03 Apr 2024

คุณศุภศิริ จิตรแจ้ง มอบเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

ในนามคุณประทวน จิตรแจ้ง มูลค่า 84,500 บาท ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567"

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 02 Apr 2024

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง รพ.ฯ ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

แด่พระภิกษุ และสามเณรนักเรียนจ่าพรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ ชั้นปีที่ ๒ ที่บรรพชาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา"

อ่านต่อ

บทความสำหรับผู้ป่วย

"กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)"

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)ประชากรในโลก 1 ใน 5 คน เป็นโรคหัวใจ และในทุก 10 นาที มีคนเสียชีวิตด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

อ่านต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4
3
2
1
5
6
สถิติทางการแพทย์
มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า