โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สถาบันทางการแพทย์ของกองทัพเรือที่มีคุณภาพระดับประเทศ และเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการ

ข่าวสารและกิจกรรม

โพสเมื่อ : 08 Dec 2023

เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ แสดงความยินดีกับ นาวาโทหญิง สุพัตรา นุชกูล และนาวาตรีหญิง สุจิตตา เหมือนศรี

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ทางทหารของกระทรวงกลาโหม ประจำปี 2566"

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 07 Dec 2023

รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายบริหาร รับแถวตรวจบัญชีพลประจำเดือนธันวาคม

และให้โอวาทแก่กำลังพลโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566"

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 07 Dec 2023

บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด มอบเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดผสมวิตามินซี

จำนวน 300 กล่อง ให้บุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ "

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 07 Dec 2023

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบรางวัลผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ทางทหารของ กห. ประจำปี 2566

ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. จากผลงานการวัดความดันในช่องท้องโดยใช้นวัตกรรม IAH Pinklao และจากล็อค กดตรงจุดหยุดเลือดออก"

อ่านต่อ

บทความสำหรับผู้ป่วย

"กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)"

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)ประชากรในโลก 1 ใน 5 คน เป็นโรคหัวใจ และในทุก 10 นาที มีคนเสียชีวิตด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

อ่านต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4
3
2
1
5
6
สถิติทางการแพทย์
มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า