มะเร็งเต้านม

ประชากรในโลกนี้ 1 ใน 8 คนเป็นโรคมะเร็งเต้านมและเป็นได้ทั้งชายและหญิง โรคนี้เกิดจากเนื้อเยื่อของเต้านมมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์มะเร็ง ส่วนสาเหตุที่ทำให้เปลี่ยนไปยังไม่ทราบแน่ชัด แต่การปฏิบัติตัวที่แพทย์แนะนำ เพื่อเลี่ยงการเกิด คือ การทานเนื้อสัตว์และไขมันน้อยลง ทานผักผงไม้ให้มากๆ ควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐาน ออกกำลังกายเป็นประจำ งดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การแก้ปัญหา

เพื่อเป็นการระวังตัวจากโรคนี้ คุณ(ทั้งหญิงและชาย)ควรหมั่น ตรวจเต้านมด้วยตนเอง หากพบว่ามีก้อนที่เต้านมหรือรักแร้ มีการเปลี่ยนแปลงของขนาดเต้านม มีน้ำไหลออกมาจากเต้านม ผิวเต้านมเป็นลอนเหมือนเปลือกส้ม ควรรีบไปปรึกษาแพทย์เพื่อเช็คให้ละเอียดอีกที

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)ประชากรในโลก 1 ใน 5 คน เป็นโรคหัวใจ และในทุก 10 นาที มีคนเสียชีวิตด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

View More

มะเร็งไฝ (Melanoma)

เป็นมะเร็งผิวหนังชนิดหนึ่ง โดยประชากรหญิงทั่วโลก 25 % และผู้ชาย 15 % เป็นโรคนี้ สำหรับไฝที่เสี่ยงกับการเกิดเป็นมะเร็งคือ ไฝที่เกิดขึ้นใหม่อย่างรวดเร็วและกะทันหัน ส่วนถ้าเป็นไฝที่มีมาแต่เดิมก้จะมีการเปลี่ยนแปลง

View More

มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านมประชากรในโลกนี้ 1 ใน 8 คนเป็นโรคมะเร็งเต้านมและเป็นได้ทั้งชายและหญิง โรคนี้เกิดจากเนื้อเยื่อของเต้านมมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์มะเร็ง

View More

โรคสมองเสื่อม (Dementia)

ในโลกนี้มีประชากรถึง 65 % ที่ป่วยสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย แต่จะพบมากในคนที่อายุ 65 ปีไปแล้ว เกิดจากการทำงานของสมองที่เสื่อมลง

View More

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4
3
2
1
5
6
สถิติทางการแพทย์
มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า