ในโลกนี้มีประชากรถึง 65 % ที่ป่วยสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย แต่จะพบมากในคนที่อายุ 65 ปีไปแล้ว เกิดจากการทำงานของสมองที่เสื่อมลง ซึ่งอาจมาจากการที่มีปัญหาของเส้นเลือดในสมอง เนื้องอกในสมอง อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน พิษสุราเรื้อรัง ฯลฯ อาการที่พบได้บ่อย คือ ความจำ การใช้ความคิด และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ลดลงหรือหมดไปอย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้ยังอาจพบว่ามี การเปลี่ยนแปลงของบุคลิกภาพร่วมด้วยก็ได้ เช่น หงุดหงิดง่าย เฉื่อยชา การเสื่อมของสมองนี้จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆ ซึ่งในที่สุด ก็จะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันทั้งในด้านอาชีพการงานและชีวิตส่วนตัว การแก้ปัญหา การป้องกันในตอนนี้ยังไม่สามารถป้องกันได้ แต่การดูแลสมองตัวเองให้ดีน่าจะพอช่วยได้ เช่น รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีคุณค่าสารอาหารครบ 5 หมู่ และช่วนบำรุงสมอง เช่น ไขมันดี ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อให้ร่างกายและจิตใจปลอดโปร่งอย่างน้อยวันละ 20 นาที ฝึกจัดระเบียบกระบวนการคิดให้เป็นขั้นเป็นตอน คิดบวก ไม่เครียด

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)ประชากรในโลก 1 ใน 5 คน เป็นโรคหัวใจ และในทุก 10 นาที มีคนเสียชีวิตด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

View More

มะเร็งไฝ (Melanoma)

เป็นมะเร็งผิวหนังชนิดหนึ่ง โดยประชากรหญิงทั่วโลก 25 % และผู้ชาย 15 % เป็นโรคนี้ สำหรับไฝที่เสี่ยงกับการเกิดเป็นมะเร็งคือ ไฝที่เกิดขึ้นใหม่อย่างรวดเร็วและกะทันหัน ส่วนถ้าเป็นไฝที่มีมาแต่เดิมก้จะมีการเปลี่ยนแปลง

View More

มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านมประชากรในโลกนี้ 1 ใน 8 คนเป็นโรคมะเร็งเต้านมและเป็นได้ทั้งชายและหญิง โรคนี้เกิดจากเนื้อเยื่อของเต้านมมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์มะเร็ง

View More

โรคสมองเสื่อม (Dementia)

ในโลกนี้มีประชากรถึง 65 % ที่ป่วยสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย แต่จะพบมากในคนที่อายุ 65 ปีไปแล้ว เกิดจากการทำงานของสมองที่เสื่อมลง

View More

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4
3
2
1
5
6
สถิติทางการแพทย์
มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า