1
พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ และครอบครัว มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 26 Aug 2021

พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ และครอบครัว มอบเงินบริจาค

จำนวน 250,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อสนับสนุนโครงการศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564

อ่านต่อ
พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ และครอบครัว มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 26 Aug 2021

พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ และครอบครัว มอบเงินบริจาค

จำนวน 350,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564

อ่านต่อ
พลเรือตรีหญิง พาชื่น วงศาโรจน์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 26 Aug 2021

พลเรือตรีหญิง พาชื่น วงศาโรจน์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อจัดซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนแรงดันสูง High Flow ให้กับผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564

อ่านต่อ
บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด มอบชุด PAPR จำนวน 2 ชุด และหน้ากากอนามัย จำนวน 2,000 ชิ้น
โพสเมื่อ : 24 Aug 2021

บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด มอบชุด PAPR จำนวน 2 ชุด และหน้ากากอนามัย จำนวน 2,000 ชิ้น

ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม

อ่านต่อ
คณะนักศึกษาการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง สวปอ.มส. SML รุ่นที่1 มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 24 Aug 2021

คณะนักศึกษาการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง สวปอ.มส. SML รุ่นที่1 มอบเงินบริจาค

จำนวน 682,395 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ผู้ป่วยโควิด-19 รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

อ่านต่อ
นาวาเอกหญิง ภาวิกา ธรรมโน มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 18 Aug 2021

นาวาเอกหญิง ภาวิกา ธรรมโน มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อจัดซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนแรงดันสูง (High Flow) สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564

อ่านต่อ
นาวาโท ติรวิทย์ หงสกุล มอบเครื่องผลิตออกซิเจน
โพสเมื่อ : 18 Aug 2021

นาวาโท ติรวิทย์ หงสกุล มอบเครื่องผลิตออกซิเจน

จำนวน 1 เครื่อง ให้ศูนย์ปันน้ำใจแพทย์นาวี รพ.ฯ เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564

อ่านต่อ
คุณกิตติ์หิรัณย์ และคุณทิพย์พะรัฐ ธรรมวรพล มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 19 Jul 2021

คุณกิตติ์หิรัณย์ และคุณทิพย์พะรัฐ ธรรมวรพล มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อสนับสนุนโครงการแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

อ่านต่อ
BACK   1 ...202122232425... 30   NEXT