1
กำลังพล รพ.ฯ ร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 1 ประจำปี งป.61
โพสเมื่อ : 04 Feb 2018

กำลังพล รพ.ฯ ร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 1 ประจำปี งป.61

กำลังพล รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 1 ประจำปี งป.61 ระหว่างวันที่ 29 ม.ค. 61 - 2 ก.พ. 61

อ่านต่อ
ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและประเมินสถานฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลร่วมสอน จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โพสเมื่อ : 02 Feb 2018

ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและประเมินสถานฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลร่วมสอน จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและประเมินสถานฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลร่วมสอน

อ่านต่อ
ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการประเมินผลการปฏิบัติงานกำลังพลของ ทร. ในวงรอบที่ 1 ประจำปี งป.61
โพสเมื่อ : 31 Jan 2018

ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการประเมินผลการปฏิบัติงานกำลังพลของ ทร. ในวงรอบที่ 1 ประจำปี งป.61

สำนักงานกำลังพล รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. จัดการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการประเมินผลการ

อ่านต่อ
พิธีปิดการเยี่ยมสำรวจภายใน รพ.ฯ ( Closing Meeting )
โพสเมื่อ : 30 Jan 2018

พิธีปิดการเยี่ยมสำรวจภายใน รพ.ฯ ( Closing Meeting )

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานปิดการเยี่ยมสำรวจภายใน รพ.ฯ ( Closing Meeting )

อ่านต่อ
มอบเงินสดและสิ่งของเครื่องใช้จากผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ซ.ตากสิน 23
โพสเมื่อ : 21 Jan 2018

มอบเงินสดและสิ่งของเครื่องใช้จากผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ซ.ตากสิน 23

น.อ.หญิง สีวิลา พิพัฒนนันท์ ผช.ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายบริการสุขภาพ และ น.อ.หญิง พัฒน์ชนก จิตสุ

อ่านต่อ
คณะกรรมการด่านหน้า รพ.ฯ เข้าศึกษาดูงาน ห้องรับรองนายทหาร รพ.พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก
โพสเมื่อ : 20 Jan 2018

คณะกรรมการด่านหน้า รพ.ฯ เข้าศึกษาดูงาน ห้องรับรองนายทหาร รพ.พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก

น.อ.วสุธา ข่ายแก้ว รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายบริการสุขภาพ และคณะกรรมการด่านหน้า รพ.ฯ เข้าศึกษาดูงาน ห้องรับรอง

อ่านต่อ
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ จัดงานปิดกิจกรรมปรับเปลี่ยนชีวิตพิชิตโรค
โพสเมื่อ : 19 Jan 2018

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ จัดงานปิดกิจกรรมปรับเปลี่ยนชีวิตพิชิตโรค

น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ ผช.ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เป็นประธานปิดกิจกรรมปรับเปลี่ยนชีวิตพิชิตโรค จัดโดย กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ

อ่านต่อ
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ “ หน่วยงานดีเด่นที่ได้รับคำชมเชย ด้านการบริการ “ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
โพสเมื่อ : 16 Jan 2018

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ “ หน่วยงานดีเด่นที่ได้รับคำชมเชย ด้านการบริการ “ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณ “ หน่วยงานดีเด่น

อ่านต่อ
BACK   1 ...787980818283... 92   NEXT