1
คุณขวัญฟ้า แซ่ตั้น มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า
โพสเมื่อ : 07 Dec 2018

คุณขวัญฟ้า แซ่ตั้น มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

พล.ร.ต.เฉียบ สหัสสานนท์ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับมอบเงินบริจาค จำนวน 130,000 บาท

อ่านต่อ
คุณนกแก้ว นุชประยูร มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า
โพสเมื่อ : 08 Nov 2018

คุณนกแก้ว นุชประยูร มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

พล.ร.ต.เฉียบ สหัสสานนท์ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท

อ่านต่อ
คณะนักเรียนนายเรือรุ่นที่ 73 มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า
โพสเมื่อ : 16 Sep 2018

คณะนักเรียนนายเรือรุ่นที่ 73 มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบเงินบริจาคในนามคณะนักเรียนนายเรือรุ่นที่ 73 จำนวน 200,000 บาท

อ่านต่อ
เรือเอกหญิง เตือนใจ คูหเจริญ รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธินิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า
โพสเมื่อ : 07 Aug 2018

เรือเอกหญิง เตือนใจ คูหเจริญ รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธินิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. /ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท

อ่านต่อ
คุณนชาพร แซ่เหลี่ยน มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธินิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า
โพสเมื่อ : 26 Jun 2018

คุณนชาพร แซ่เหลี่ยน มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธินิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. /ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท

อ่านต่อ
 คณะวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 36 มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้หน่วยแพทย์ในสังกัดกองทัพเรือ
โพสเมื่อ : 30 Apr 2018

คณะวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 36 มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้หน่วยแพทย์ในสังกัดกองทัพเรือ

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 110,000 บาท จากคณะวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 36 และคณะร่วมบริจาคเพิ่มเติมรวมเป็นเงินทั้งหมดจำนวน 137,226 บาท

อ่านต่อ
คุณเรวดี จันจิรบูรณ์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า
โพสเมื่อ : 10 Apr 2018

คุณเรวดี จันจิรบูรณ์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. /ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า และ น.อ.ภูรินท์ สาระกุล รอง.ผอ.รพ/กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท

อ่านต่อ
คุณสาธัตถ์ แก้วนิตย์ มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า
โพสเมื่อ : 10 Apr 2018

คุณสาธัตถ์ แก้วนิตย์ มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. / ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า และ น.อ.ภูรินท์ สาระกุล รอง ผอ.รพ.ฯ / กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท

อ่านต่อ
BACK   1 ...252627282930   NEXT