1
น.อ.หญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะ มอบเงินบริจาคในนาม สมาคมภริยาทหารเรือ
โพสเมื่อ : 29 Sep 2020

น.อ.หญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะ มอบเงินบริจาคในนาม สมาคมภริยาทหารเรือ

พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาคในนาม สมาคมภริยาทหารเรือ จำนวน 300,000 บาท

อ่านต่อ
คุณนาฏวิภา จินดาพร มอบเงินบริจาคในนาม กองทุนคุณรังษีและคุณอุไรรัตน์ จินดาพร
โพสเมื่อ : 16 Jun 2020

คุณนาฏวิภา จินดาพร มอบเงินบริจาคในนาม กองทุนคุณรังษีและคุณอุไรรัตน์ จินดาพร

พล.ร.ต.เฉียบ สหัสสานนท์ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับมอบเงินบริจาคในนาม กองทุนคุณรังษีและคุณอุไรรัตน์ จินดาพร จำนวน 100,000 บาท

อ่านต่อ
คณะนายทหารชั้นนายพลเรือ ทร. มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 07 May 2020

คณะนายทหารชั้นนายพลเรือ ทร. มอบเงินบริจาค

พล.ร.อ.กาญจน์ ดีอุบล ผทค.พิเศษ ทร.ทำหน้าที่ หน.ผู้ประสานการปฏิบัติกับนายทหารชั้นนายพลเรือที่ดำรงตำแหน่ง ผทค.พิเศษ ทร และ ผทค.ทร และคณะฯ มอบเงินบริจาคในนามของคณะนายทหารชั้นนายพลเรือ ทร. จำนวน 65,999 บาท

อ่านต่อ
โครงการหาชุดหมีให้(พี่)หมอ บริจาคชุดป้องกัน PPE
โพสเมื่อ : 12 Mar 2020

โครงการหาชุดหมีให้(พี่)หมอ บริจาคชุดป้องกัน PPE

โครงการหาชุดหมีให้(พี่)หมอ โดยคุณสิทธิโชค ชัยวรรณ เป็นผู้แทนบริจาคชุดป้องกัน PPE จำนวน 15 ชุด

อ่านต่อ
พลตรี อุทัย ทันตสุวรรณ มอบเงินบริจาคในนามคุณธีรนันท์ ทันตสุวรรณ และคุณยุทธนา คงนนทชัย เพื่อศูนย์ทางเดินปัสสาวะและสุขภาพชาย รพ.ฯ
โพสเมื่อ : 30 Oct 2019

พลตรี อุทัย ทันตสุวรรณ มอบเงินบริจาคในนามคุณธีรนันท์ ทันตสุวรรณ และคุณยุทธนา คงนนทชัย เพื่อศูนย์ทางเดินปัสสาวะและสุขภาพชาย รพ.ฯ

พล.ร.ท.วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและประธานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร้อมด้วย พล.ร.ต.เฉียบ สหัสสานนท์ กรรมการและเหรัญญิกฯ และน.อ.ประดิษฐ์ ฉ่ำใจ กรรมการบริหารมูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาคในนามคุณธีรนันท์ ทันตสุวรรณ และคุณยุทธนา คงนนทชัย จำนวน 200,000 บาท

อ่านต่อ
คุณธเนศ และคุณนิรันดร จิตจักร์ มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า
โพสเมื่อ : 06 Sep 2019

คุณธเนศ และคุณนิรันดร จิตจักร์ มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและประธานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร้อมด้วย พล.ร.ต.เฉียบ สหัสสานนท์ กรรมการและเหรัญญิกฯ และน.อ.ประดิษฐ์ ฉ่ำใจ กรรมการบริหาร รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท

อ่านต่อ
แพทย์หญิง เตือนใจ คูหเจริญ มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า
โพสเมื่อ : 28 Aug 2019

แพทย์หญิง เตือนใจ คูหเจริญ มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและประธานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร้อมด้วย พล.ร.ต.เฉียบ สหัสสานนท์ กรรมการและเหรัญญิกฯ และน.อ.ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการฯ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท

อ่านต่อ
คุณกุญชรี ปัญญะสังข์ มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า
โพสเมื่อ : 19 Jul 2019

คุณกุญชรี ปัญญะสังข์ มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

น.อ.ภูรินท์ สาระกุล รอง ผอ. รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายสนับสนุน รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท

อ่านต่อ
BACK   1 ...242526272829... 30   NEXT