ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2559

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
10 Nov 2021
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Tab.Fosamax plus 70 mg/5600 iu
14 Oct 2021
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องสอบราคาซื้อ 30/2559
14 Oct 2021
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Tab.Actosmet 15/850 mg
14 Oct 2021
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องสอบราคาซื้อ 22/2559
14 Oct 2021
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องสอบราคาซื้อ 23/2559
14 Oct 2021
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องสอบราคาซื้อ 8/2559
14 Oct 2021
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Tab.Xatral XL 10 mg
14 Oct 2021
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องสอบราคาซื้อ 12/2559
14 Oct 2021
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องสอบราคาซื้อ 6/2559
12 Oct 2021
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องสอบราคาซื้อ 2/2559
11 Oct 2021
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Tab.APROVEL 300MG
11 Oct 2021
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องสอบราคาซื้อ 5/2559
11 Oct 2021
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Tab.Arcoxia 60 mg
11 Oct 2021
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Inj tienam 500 mg
11 Oct 2021
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Inj taxotere 80mg
11 Oct 2021
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา T. Plavic 75mg
11 Oct 2021
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องสอบราคาซื้อ 1/2559
11 Oct 2021
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Tab.Amaryl 2 mg
11 Oct 2021
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Inj Enantone 3.75,11.25 mg
11 Oct 2021
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Tab.Dilatrend 6.25 mg
BACK   12345   NEXT