ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2559

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
11 Oct 2021
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Tab.Avodart 0.5 mg
11 Oct 2021
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์เลสิกศรีศิริชั้น2 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค (e-bidding 7/2559)
11 Oct 2021
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Tab.Aricept 10 mg
11 Oct 2021
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Tab.Januvia 100 mg
11 Oct 2021
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องสอบราคาซื้อ 21/2559
11 Oct 2021
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องสอบราคาซื้อ 22/2559
11 Oct 2021
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Tab.Galvus met 50/500 mg
11 Oct 2021
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Tab.Pariet 20 mg
11 Oct 2021
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding)
11 Oct 2021
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่อง ซื้อ อาหารเพื่อประกอบการจัดเลี้ยงผู้ป่วย จำนวน 6หมวด จำนวน
11 Oct 2021
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ที่9/2559
11 Oct 2021
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องสอบราคาซื้อ 26/2559
11 Oct 2021
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Inj.Recormon 5000 iu/0.3 ml
11 Oct 2021
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Tab.Blopress 8 mg
11 Oct 2021
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Inj.Eprex 4000 iu
11 Oct 2021
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Tab.์Nexium 20 mg
11 Oct 2021
ประกาศแผนการจัดซื้อพัสดุประจำปีงป.60 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
11 Oct 2021
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Inj.Eylea 2 mg ( 40 mg/ml )
11 Oct 2021
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องซื้อวิธีพิเศษ 1/59 Treatment Pack พร้อม License
11 Oct 2021
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ที่12/2559
BACK   12345   NEXT