ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2559

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
11 Oct 2021
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Tab.Baraclude 0.5 mg
11 Oct 2021
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Tab.Olmetec 40 mg
11 Oct 2021
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ที่1/2559
11 Oct 2021
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ที่13/2559
11 Oct 2021
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Tab.Norvasc 5 mg
11 Oct 2021
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Tab.Neurontin 600 mg
11 Oct 2021
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Tab.Actos 15 mg
11 Oct 2021
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Tab.Controloc 40 mg
11 Oct 2021
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Tab.Plavix 75 mg
11 Oct 2021
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Tab.Ezetrol 10 mg
11 Oct 2021
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์ของแผนกขนส่ง กลุ่มงานบริการ รพ.ฯ
17 Dec 2018
น้ำยาเคมี/เคมีภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ
  Download
29 Jun 2017
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Tab.Harnal OCAS 0.4 mg
29 Jun 2017
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Dianeal PD4 Ultrabag 1.5% 2 L
29 Jun 2017
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Tab.Supralip 145 mg
29 Jun 2017
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Tab.Madiplot 20 mg
29 Jun 2017
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Tab.Xarator 40 mg
29 Jun 2017
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องสอบราคาซื้อ 29/2559
29 Jun 2017
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Januvia 100 mg
29 Jun 2017
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Inj.Albutein 5% 250 ml
BACK   12345   NEXT