ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2559

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
11 Oct 2021
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Tab.Exforeg 5/160 mg
11 Oct 2021
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องสอบราคาซื้อ 3/2559
11 Oct 2021
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องสอบราคาซื้อ 4/2559
11 Oct 2021
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องสอบราคาซื้อ 9/2559
11 Oct 2021
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องสอบราคาซื้อ 10/2559
11 Oct 2021
สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงห้องน้ำชั้นล่าง อาคาร 100ปี เลขที่15/2559
11 Oct 2021
สอบราคาจ้างติดตั้งหลังคาคลุมรอบอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค เลขที่ 13/2559
11 Oct 2021
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องสอบราคาซื้อ 6/2559
11 Oct 2021
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องสอบราคาซื้อ 14/2559
11 Oct 2021
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องสอบราคาซื้อ 7/2559
11 Oct 2021
สอบราคาจ้างปรับปรุงที่นั่งห้องประชุมอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯเลขที่ 16/2559
11 Oct 2021
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Tab.Norvasc 10 mg
11 Oct 2021
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องสอบราคาซื้อ 11/2559
11 Oct 2021
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องสอบราคาซื้อ 17/2559
11 Oct 2021
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องสอบราคาซื้อ 8/2559
11 Oct 2021
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่อง ประมูลขายเศษอาหาร
11 Oct 2021
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ที่6/2559
11 Oct 2021
ประกาศร่าง TOR ซื้อเครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงทางหน้าท้องและผ่านช่องคลอด
11 Oct 2021
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายา Inj.Albutien 20%และInj.Human Albumin Grifol 20% 50 ml
11 Oct 2021
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องสอบราคาซื้อ 24/2559
BACK   12345   NEXT