ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2561

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
14 Oct 2021
น้ำยาตรวจและสารควบคุมคุณภาพทางพยาธิวิทยา ๒๔ รายการ
25 Feb 2021
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า26/2561 เรื่องประกวดราคาซื้อ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (infusion pump) จำนวน 15 เครื่อง (วงเงิน 727,650 บาท)
  Download
28 Sep 2018
7ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ที่63/2561 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 2 รายการ วงเงิน 8,000,000 บาท
  Download
19 Sep 2018
7ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ที่65/2561 ซื้ออาหารสำหรับประกอบเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ จำนวน 7 หมวด วงเงิน 6,355.878 บาท
  Download
28 Aug 2018
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างซ่อมแซมสำนักงานโภชนบำบัด รพ.ฯ (ครั้งที่2)
  Download
22 Aug 2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อAtorvastatin 40 mg 56(2)(ซ)
  Download
22 Aug 2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งป.61 56(2) ค.เพิ่มเติม
  Download
20 Aug 2018
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 25 รายการ ในวันที่ 24 ส.ค.61 เวลา 0930
  Download
07 Aug 2018
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ที่59/2561 ซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องชนิด full hd จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,600,000 บาท
  Download
07 Aug 2018
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ที่60/2561 ซื้อเครื่องตรวจมวลกระดูกชนิดเอ็กซเรย์ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 1,200,000 บาท
  Download
07 Aug 2018
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ที่61/2561 ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง(ultrasound diagnosis unit) จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 1,800,000 บาท
  Download
07 Aug 2018
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ที่62/2561 ซื้อ รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน วงเงิน 1,430,000 บาท
  Download
01 Aug 2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 56(2) จ.(กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ)
  Download
31 Jul 2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 56(2) ค.(กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ)
  Download
25 Jul 2018
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ที่57/2561 ซื้ออุปกรณ์เครือข่ายชนิดไร้สาย(wifi) จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 2,000,000 บาท
  Download
25 Jul 2018
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ที่58/2561 ซื้อกล้องส่องดูปากมดลูก จำนวน 1 ชุด วงเงิน 990,000 บาท
  Download
13 Jul 2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ Atorvastatin 40 mg.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56(2) (จ).ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ)
11 Jun 2018
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า15/2561 เรื่องประกวดราคาซื้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโดยใช้ไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง (วงเงิน 970,000 บาท)
  Download
11 Jun 2018
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า54/2561 เรื่องประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจการได้ยินอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (วงเงิน 1,700,000 บาท)
  Download
08 Jun 2018
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า51/2561 เรื่องประกวดราคาซื้อ เครื่องรักษาด้วยแสงเลเซอร์ (Laser) จำนวน 1 เครื่อง
  Download
BACK   1234   NEXT