ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2561

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
08 Jun 2018
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า53/2561 เรื่องประกวดราคาซื้อ แก๊สทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ
  Download
06 Jun 2018
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า52/2561 เรื่องประกวดราคาซื้อ 1.เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง 2.เครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบตรวจเต้านมอัตโนมัติแบบ3มิติ จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 11,000,000 บาท
  Download
25 May 2018
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 11,000,000 บาท
  Download
23 May 2018
ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงและตกแต่งห้องตรวจโรคสูตินรีเวชกรรม ชั้น2 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค เลขที่ 45/2561
  Download
23 May 2018
ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงและตกแต่งห้องตรวจโรคจักษุกรรม ชั้น2 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค เลขที่ 46/2561
  Download
15 May 2018
เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียมในการบำบัดโรค จำนวน ๑๓ รายการ
  Download
30 Apr 2018
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า21/2561 เรื่องประกวดราคาซื้อ เครื่องดมยาสลบ จำนวน 2 เครื่อง
  Download
30 Apr 2018
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า25/2561 เรื่องประกวดราคาซื้อ เลื่อยตัดกระดูกหน้าอกแบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
  Download
30 Apr 2018
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า37/2561 เรื่องประกวดราคาซื้อ เตียงผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก จำนวน 1 เตียง
  Download
26 Apr 2018
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งห้องตรวจโรคสูตินรีเวชกรรม ชั้น2 อาคารพิเคาะห์ฯเลขที่ 45/2561 ประกาศ 25 เม.ย.-9 พ.ค.61 เสนอราคา 10 พ.ค.61 โหลดเอกสารและเสนอราคาทางwww.gprocurement.go.th
26 Apr 2018
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งห้องตรวจโรคจักษุกรรม ชั้น2 อาคารพิเคาะห์ฯเลขที่ 46/2561 ประกาศ 26 เม.ย.-10 พ.ค.61 เสนอราคา 11 พ.ค.61 โหลดเอกสารและเสนอราคาทางwww.gprocurement.go.th
26 Apr 2018
ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม ชั้น2 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค เลขที่ 28/2561
  Download
26 Apr 2018
ประกาศผู้ชนะงานจ้างรื้อถอนอาคารอายุรเวชกรรม เลขที่ 44/2561
  Download
26 Apr 2018
น้ำยาตรวจและสารควบคุมคุณภาพทางพยาธิวิทยา จำนวน ๘ รายการ
  Download
26 Apr 2018
น้ำยาตรวจและสารควบคุมคุณภาพทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑๓ รายการ
  Download
23 Apr 2018
จ้างปรับปรุงและตกแต่งห้องตรวจโรคสูตินรีเวชกรรม ชั้น 2 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค เลขที่ 45/2561 วงเงิน 7,335,000.- บาท เปิดรับฟังคำวิจารณ์ 19-24 เม.ย.61 ทางwww.gprocurement.go.th
  Download
23 Apr 2018
จ้างปรับปรุงและตกแต่งห้องตรวจโรคจักษุกรรม ชั้น 2 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค เลขที่ 46/2561 วงเงิน 6,800,000.- บาท เปิดรับฟังคำวิจารณ์ 20-25 เม.ย.61 ทางwww.gprocurement.go.th
  Download
02 Apr 2018
ประกวดราคาจ้างรื้อถอนอาคารอายุรเวชกรรม รพ.ฯเลขที่ 44/2561 วงเงิน 1,977,000.- บาท โหลดเอกสาร 30 มี.ค.-9 เม.ย.61 เสนอราคา 10 เม.ย.61 ทาง www.gprocurement.go.th
30 Mar 2018
น้ำยาตรวจและสารควบคุมคุณภาพทางพยาธิวิทยา ๓๘ รายการ
  Download
30 Mar 2018
น้ำยาตรวจและสารควบคุมคุณภาพทางพยาธิวิทยา ๒๔ รายการ
  Download
BACK   1234   NEXT