ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2561

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
22 Feb 2018
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า17/2561 เรื่องประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 16 รายการ
  Download
22 Feb 2018
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า18/2561 เรื่องประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 16 รายการ
  Download
22 Feb 2018
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า/2561 เรื่องประกวดราคาซื้ออาหารจัดเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ จำนวน 6 หมวด
  Download
19 Feb 2018
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร 100 ปีกิจการกรมแพทย์ทหารเรือ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาและอาคารฯ ตั้งแต่ 1 เม.ย.61 - 30 ก.ย.61
  Download
19 Feb 2018
วิจารณ์ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม ชั้น2 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ระหว่างวันที่ 22-27 ก.พ.61 ทางระบบe-GP
  Download
21 Nov 2017
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
  Download
20 Jul 2024
จ้างปรับปรุงและตกแต่งห้องตรวจโรคสูตินรีเวชกรรม ชั้น 2 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค เลขที่ 45/2561 วงเงิน 7,335,000.- บาท เปิดรับฟังคำวิจารณ์ 19-24 เม.ย.61 ทางwww.gprocurement.go.th
  Download
20 Jul 2024
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า22/2561 เรื่องประกวดราคาซื้อ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจพร้อมเครื่องวัดความดันโลหิตและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดฯ จำนวน 2 เครื่อง
  Download
20 Jul 2024
ประกาศดรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 7/2561 เรื่องซื้อโคมไฟผ่าตัดLED ชนิดติดเพดานแบบโคมคู่ จำนวน 1 ชุด
  Download
20 Jul 2024
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ยา 27 รายการ(กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ)
  Download
20 Jul 2024
7ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ที่66/2561 ซื้อExternal storage-storage Attach Network(SAN)/Network Attached Stroage(NSA)storage/Ram server/module storage จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,000,000 บาท
  Download
01 Jan 1970
จ้างซ่อมแซมสำนักงานโภชนบำบัด วงเงิน 2,000,000 บาท โหลดเอกสารทาง www.gprocurement.go.th 17-23 ก.ค.61 เสนอราคา 24 ก.ค.61
  Download
BACK   1234   NEXT