ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2561

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
30 Mar 2018
น้ำยาตรวจและสารควบคุมคุณภาพทางพยาธิวิทยา ๑๖ รายการ
  Download
30 Mar 2018
น้ำยาตรวจและสารควบคุมคุณภาพทางพยาธิวิทยา ๑๒ รายการ
  Download
30 Mar 2018
น้ำยาตรวจและสารควบคุมคุณภาพทางพยาธิวิทยา ๑๔ รายการ
  Download
23 Mar 2018
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายาcisatracurium Inj.2บริษัท28มีค61
  Download
23 Mar 2018
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายาHypromellose(with preservative).4บริษัท28มีค61
  Download
23 Mar 2018
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายายา Atorvastatin 10,20,40 mg.Tab..2บริษัท27มีค61
  Download
23 Mar 2018
ประกาศเชิญชวนเสนอราคายายา Dorzolamide 2%+Timolol maleate 0.5% Eye drop.3บริษัท28มีค61
  Download
23 Mar 2018
จ้างปรับปรุงห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม ชั้น๒อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โดยวิธี e-bidding เลขที่ 28/2561 รับเอกสาร 19 มี.ค.- 2 เม.ย.61 เสนอราคา 3 เม.ย.61 ทางระบบ e-GP www.gprocurement.go.th
23 Mar 2018
ต่อสัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ๑๐๐ ปีฯ,อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ,อาคารเทียมเชิดบุญเมืองและอาคารโดยรอบ ตั้งแต่ ๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๑
16 Mar 2018
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องตรวจโรคกุมาร เลขที่ 10/2561
16 Mar 2018
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 100 ปีฯ,อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา,อาคารเทียมเชิดบุญเมืองและอาคารโดยรอบ เลขที่ 4/2561
16 Mar 2018
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า8/2561 เรื่องประกวดราคาซื้อ ชุดศูนย์กลางเฝ้าระวังสัญญาณชีพผู้ป่วยวิกฤต จำนวน 1 ชุด
  Download
16 Mar 2018
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า11/2561 เรื่องประกวดราคาซื้อ แหล่งกำเนิดแสงสำหรับชุดส่องกล้อง จำนวน 1 เครื่อง
  Download
16 Mar 2018
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า12/2561 เรื่องประกวดราคาซื้อ เตียงผ่าตัด จำนวน 1 เตียง
  Download
07 Mar 2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ยา 4 รายการ(กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ)
  Download
06 Mar 2018
ประกาศแผนจัดซื้อน้ำยาตรวจและสารควบคุมคุณภาพทางพยาธิวิทยา จำนวน ๙ รายการ
  Download
02 Mar 2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ)
  Download
02 Mar 2018
จ้างปรับปรุงห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม ชั้น๒อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รับเอกสาร 2-16 มี.ค.61, เสนอราคา 19 มี.ค.61 ทาง www.gprocurement.go.th
23 Feb 2018
จ้างบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคารและสาธารณูปโภค อาคารผู้ป่วยนอกและอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๖๑ - ๓๐ ก.ย.๖๑
  Download
22 Feb 2018
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า16/2561 เรื่องประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 17 รายการ
  Download
BACK   1234   NEXT