ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2563

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
17 Jul 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยากลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยวิธีคัดเลือก 6 รายการ ปี2563 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
  Download
09 Jul 2020
ประกาศผู้ชนะ การประกวดราคาซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง
  Download
08 Jul 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีคัดเลือก 9 รายการ ปี2563 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
  Download
30 Jun 2020
ประกาศประกวดราคาวื้อเครื่องมือผ่าตัดกะโหลกศีรษะ บ.4-63
  Download
30 Jun 2020
ประกาศประกวดราคาวซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคป บ.5-63
  Download
25 Jun 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฟอกเลือดด้วยไตเทียม สล.37-63
  Download
19 Jun 2020
ประกาศแผนจัดซื้อ ๒ รายการ
  Download
15 Jun 2020
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหลอดเลือดคลื่นเสียงความถี่สูง
  Download
12 Jun 2020
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง
  Download
08 Jun 2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Multisource 16 รายการ โดยวิธีคัดเลือก ปี2563 (กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ)
  Download
02 Jun 2020
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อชุดเครื่องกำเนิดแสงและถ่ายทอดสัญญาณภาพ
  Download
02 Jun 2020
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อตู้อบทำลายเชื้อจุลินทรีย์
  Download
02 Jun 2020
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพของหัวใจขณะออกกำลัง
  Download
28 May 2020
ประกาศเผยแพร่แผน(เพิ่มเติม)/ยกเลิก /เปลี่ยนแปลง การจัดซื้อยา monopoly ปี2563
  Download
27 May 2020
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหลอดเลือดคลื่นเสียงความถี่สูง สล.25-63
  Download
26 May 2020
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อยา Monopoly มาตรา56(2)(ค) ปี 2563 จำนวน 1 รายการ
  Download
25 May 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฟอกเลือดด้วยไตเทียม
  Download
25 May 2020
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหลอดเลือดสมองคลื่นเสียงความถี่สูง สล.22-63
  Download
21 May 2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Monopoly มาตรา56(2)(ค) ปี 2563 จำนวน 74 รายการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
  Download
21 May 2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา มาตรา56(2)(จ) ปี 2563 จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
  Download