ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2563

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
30 Mar 2020
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายใน
  Download
27 Mar 2020
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ
  Download
25 Mar 2020
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่อนไฟฟ้าสมอง
  Download
25 Mar 2020
ประกาศการประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ
  Download
23 Mar 2020
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพของหู
  Download
17 Mar 2020
ประกาศแผนจัดซื้อเตียงปรับด้วยระบบไฟฟ้า
  Download
13 Mar 2020
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส ๑ รายการ
  Download
13 Mar 2020
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส ๕ รายการ
  Download
12 Mar 2020
ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงตรวจพิเศษ
  Download
11 Mar 2020
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวน์
  Download
11 Mar 2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Atorvastatin calcium 40 mg.Tab.จำนวน 400,000 เม็ดวงเงิน 10,000,000 บาท โดยวิธีคัดเลือก 56(2) ข. กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ประจำปีงบประมาณ 2563
  Download
06 Mar 2020
ประกาศผู้ชนะงานจ้างจัดทำห้องเก็บเอกสารทางการเงิน รพ.ฯ
  Download
06 Mar 2020
ประกาศผู้ชนะงานจ้างจัดทำห้องเก็บเอกสารทางการเงิน รพ.ฯ
  Download
06 Mar 2020
ประกาศผู้ชนะงานจ้างซ่อมแซมอาคารนิติเวช
  Download
28 Feb 2020
ประกวดราคาผู้ชนะประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส
  Download
28 Feb 2020
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจตา
  Download