ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2563

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
11 Oct 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตราซาวน์
  Download
11 Oct 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตราซาวน์
  Download
11 Oct 2021
แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส
  Download
11 Oct 2021
ร่างประกาศประวกราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร
  Download
11 Oct 2021
ประกาศ ผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง
  Download
11 Oct 2021
ประกาศแผนงานก่อสร้างจำนวน 2 งาน ของกลุ่มงานนิติเวชและกองการเงินโรงพยาบาล
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะงานจ้างซ่อมแซมอาคารซัก อบ รีด กลุ่มงานจ่ายกลางยุทธอาภรณ์
  Download
11 Oct 2021
ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส จำนวน ๑ รายการ
  Download
11 Oct 2021
ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส จำนวน ๕ รายการ
  Download
11 Oct 2021
ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีระบบดิจิตอล จำนวน ๒ เครื่อง
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะแระกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจหลอดลม
  Download
11 Oct 2021
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ
  Download
11 Oct 2021
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่อนไฟฟ้าสมอง (aEEG)
  Download
11 Oct 2021
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพของหัวใจ
  Download
25 Feb 2021
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
  Download
10 Aug 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาEzetimibe Tab.10 mg.โดยวิธีคัดเลือก 1 รายการ ปี2563 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
  Download
07 Aug 2020
ประกาศแผนการจัดซื้อยา Albumin20%50ml สภากาชาดไทย 6 สค.63 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
04 Aug 2020
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม
  Download
04 Aug 2020
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดกะโหลกศีรษะความเร็วสูง
  Download