ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2563

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
11 Oct 2021
ประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่
  Download
11 Oct 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดถ่ายทอดสัญญาณการส่องกล้องตรวจระบบวีดีทัศน์
  Download
11 Oct 2021
ร่างประกาศ ซื้อเครื่่องตรวจหัวใจฯ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความแข็งของเนื้อตับฯ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อเตียงผู้ป่วยควบคุมด้วยไฟฟ้า จำนวน ๒๐ เตียง
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด 13 - 63
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร
  Download
11 Oct 2021
ประกาศแผนงานก่อสร้างจำนวน 2 งานของกลุ่มงานจ่ายกลางยุทธอาภรณ์และหลังคาตึกอำนวยการ คลองมอญ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียง
  Download
11 Oct 2021
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างกล้องส่องตรวจ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะจัดวื้อกล้องส่องตรวจลำไส้เล็ก
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อกล้องส่องตรวจทางเดินอาหาร
  Download
11 Oct 2021
ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจหลอดลม
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณการส่องกล้องฯ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องสแกนตับ Fibroscan
  Download
11 Oct 2021
ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร จำนวน ๑๐ เครื่อง
  Download
11 Oct 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาตึกอำนวยการ ศูนย์สุขภาพ คลองมอญ
  Download
11 Oct 2021
ร่าง ประกาศจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีระบบดิจิตอลชนิดเคลื่อนย้าย
  Download