ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2563

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑๒ รายการ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อหลอดเก็บเลือดระบบสูญญากาศ จำนวน ๑๓ รายการ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๙ รายการ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑๑ รายการ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจนับเซลล์เม้ดเลือดแบบสมบูรณ์ จำนวน ๑๖ รายการ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาระดับสารเคมีด้านภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๑๖ รายการ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาระดับสารเคมีด้านภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๑๒ รายการ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาระดับสารเคมี จำนวน ๖๓ รายการ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๒ รายการ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา จำนวน ๑๙ รายการ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อน้ำยาเคมี/เคมีภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผุ้ชนะการประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณฮีโมโกลบิน
  Download
11 Oct 2021
ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ กองสลากฯ งป.๖๓
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซือเตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑๒๐ เตียง
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 8 รายการ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 17 รายการ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศการจัดซื้อยา Albumin TRCS 20%50ml สภากาชาดไทย งป.63 (27พ.ย.62)
  Download
11 Oct 2021
ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์กองสลากกินแบ่งรัฐบาล ๑๐ รายการ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร
  Download
11 Oct 2021
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด
  Download