ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2563

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
11 Oct 2021
แผนจัดซื้อน้ำยาทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑๐ รายการ
  Download
11 Oct 2021
แผนจัดซื้อน้ำยาทางพยาธิวิทยา จำนวน ๕ รายการ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 18 รายการ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 12 รายการ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อหลอดเก็บเลือดระบบสูญญากาศ จำนวน 13 รายการ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อหลอดเก็บเลือดระบบสูญญากาศ จำนวน 13 รายการ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 9 รายการ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 11 รายการ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ จำนวน 16 รายการ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาระดับสารเคมีด้านภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 16 รายการ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาระดับสารเคมีด้านภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 12 รายการ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาสารเคมี จำนวน 63 รายการ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 2 รายการ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา จำนวน 19 รายการ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาเคมี/เคมีภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 8 รายการ
  Download
11 Oct 2021
น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 17 รายการ
  Download
11 Oct 2021
น้ำยาเคมี/เคมีภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
  Download
11 Oct 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยทั่วไป จำนวน 120 เตียง
  Download
11 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑๘ รายการ
  Download