ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2565

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
05 Jul 2022
ประกาศผู้ชนะจัดชื้อ Arthroscope set
  Download
04 Jul 2022
ประกาศผู้ชนะงานจ้างทำเฟอร์นิเจอร์ศูนย์ทางเดินปัสสาวะและสุขภาพชาย
04 Jul 2022
ประกาศผู้ชนะงานซื้อพร้อมติดตั้งระบบจอแสดงคิวห้องตรวจโรค
01 Jul 2022
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Atorvastatin Calcium Tablet 40 mg. (Xarartor) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56(2)(จ) (repeat order) สัญญา69/65
  Download
01 Jul 2022
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Piperacillin 4 G+Tazobactam 0.5G INJ (ยาMultisource 1 รายการ) โดยวิธีคัดเลือก ปี 65 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
  Download
30 Jun 2022
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อยา Piperacillin INJ.4.5 G ที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนไปแล้ว ปีงบประมาณ 2565
  Download
20 Jun 2022
ประกาศผู้ชนะวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน พ.ค.๖๕
  Download
16 Jun 2022
ประกาศผู้ชนะงานจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารพับผ้า กลุ่มงานจ่ายกลางยุทธอาภรณ์
16 Jun 2022
ประกาศแผนซื้อพร้อมติดตั้งระบบจอแสดงคิวห้องตรวจโรค
14 Jun 2022
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบจอแสดงคิวห้องตรวจโรค วงเงิน 1,387,454 บาท เสนอราคาทางระบบ e-GP 22 มิ.ย.65
08 Jun 2022
ประกาศแผนจ้างทำเฟอร์นิเจอร์ ศูนย์ทางเดินปัสสาวะและสุขภาพชาย
06 Jun 2022
จ้างทำเฟอร์นิเจอร์ ศูนย์ทางเดินปัสสาวะและสุขภาพชาย วงเงิน 1,500,000 บาท เสนอราคาทางระบบ e-GP ในวันที่ ๑๔ มิ.ย.๖๕
01 Jun 2022
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องล้างและฆ่าเชื้อเอ็นดดสโคปอัตโนมัติชนิด 2 ห้องล้าง
  Download
01 Jun 2022
จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารพับผ้า กลุ่มงานจ่ายกลางยุทธอาภรณ์ เลขที่ e-bid 55/2565 วงเงิน 1,592,600 บาท เสนอราคา 10 มิ.ย.65 ทางระบบ e-GP
26 May 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Prevacid FDT Tablet 30 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ค) ย4797/65
  Download
26 May 2022
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจุลศัลยศาสตร์ สำหรับผ่าตัดหู คอ จมูก
  Download
25 May 2022
ประกาศแผนจ้างติดตั้งระบบจอแสดงคิวห้องตรวจโรค
19 May 2022
จ้างติดตั้งระบบจอแสดงคิวห้องตรวจโรค วงเงิน 1,387,454 บาท เสนอราคา 27 พ.ค.65 ทางระบบ e-GP
18 May 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Triumeq Tablet 600/50/300 mg. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา56(2)(ค)
  Download
18 May 2022
ประกาศผู้ชนะประกดวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบ
  Download