ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2565

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
01 Sep 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Prevacid FDT Tablet 30 mg ย6683/65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ค)
  Download
01 Sep 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Vislub eye drop 0.3 ml ย7014/65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ค)
  Download
26 Aug 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Triumeq Tablet 600/50/300 mg. ย6770/65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา56(2)(ค)
  Download
22 Aug 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Levetiracetam Tablet 500 mg โดยวิธีคัดเลือก มาตรา 56(1)(ข) ปี2565 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
22 Aug 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Latanoprost 5 mg/100ml / 2.5 ml Eye Drops, Solution /Bott โดยวิธีคัดเลือก มาตรา 56(1)(ข) ปี2565 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
22 Aug 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Dorzolamide hydrochloride 2 G/100ml+Timolol maleate 500 mg/100ml Eye Drops, Solution /Bott โดยวิธีคัดเลือก มาตรา 56(1)(ข) ปี2565 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
22 Aug 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Dextran 1mg/1ml+Hydroxypropyl-Methylcellulose 3mg/1ml Eye Drops, solution /box โดยวิธีคัดเลือก มาตรา 56(1)(ข) ปี2565 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
22 Aug 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Pregabalin Capsule 75 mg โดยวิธีคัดเลือก มาตรา 56(1)(ข) ปี2565 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
22 Aug 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Celecoxib Capsule 200 mg โดยวิธีคัดเลือก มาตรา 56(1)(ข) ปี2565 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
22 Aug 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Tamsulosin hydrochloride Prolonged - Release Tablet 400 mcg โดยวิธีคัดเลือก มาตรา 56(1)(ข) ปี2565 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
22 Aug 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Alfuzosin Prolonged - Release Tablet 10 mg โดยวิธีคัดเลือก มาตรา 56(1)(ข) ปี2565 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
22 Aug 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Valsartan Film-Coated Tablet 160 mg โดยวิธีคัดเลือก มาตรา 56(1)(ข) ปี2565 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
22 Aug 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Piperacillin sodium 4 G+Tazobactam sodium 500 mg Powder For Solution Injection 4.5 G โดยวิธีคัดเลือก มาตรา 56(1)(ข) ปี2565 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
10 Aug 2022
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อยา N-Acetylcystein Tablet 600 mg โดยวิธีคัดเลือก ที่ได้ประกาศแผนการจัดซื้อและส่งหนังสือเชิญชวนให้มายื่นเสนอราคาแล้ว
  Download
08 Aug 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Quetiapine fumarate Prolonged-Release Tablet 50 mg. โดยวิธีคัดเลือก มาตรา 56(1)(ข) ปี2565 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
08 Aug 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Nebivolol Tablet 5 mg. โดยวิธีคัดเลือก มาตรา 56(1)(ข) ปี2565 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
08 Aug 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Olmesartan medexomil Film-Coated Tablet 40 mg. โดยวิธีคัดเลือก มาตรา 56(1)(ข) ปี2565 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
08 Aug 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Budesonide 160 mcg/1dose+Formoterol fumarate dehydrate 4.5 mcg/1dose Inhalation Powder โดยวิธีคัดเลือก มาตรา 56(1)(ข) ปี2565 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
08 Aug 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Gliclazide Modified - Release Tablet 60 mg โดยวิธีคัดเลือก มาตรา 56(1)(ข) ปี2565 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
05 Aug 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Donepezil hydrochloride Orodispersible Tablet 10 mg. โดยวิธีคัดเลือก มาตรา 56(1)(ข) ปี2565 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download