ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2565

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
16 Jun 2022
ประกาศผู้ชนะงานจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารพับผ้า กลุ่มงานจ่ายกลางยุทธอาภรณ์
16 Jun 2022
ประกาศแผนซื้อพร้อมติดตั้งระบบจอแสดงคิวห้องตรวจโรค
14 Jun 2022
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบจอแสดงคิวห้องตรวจโรค วงเงิน 1,387,454 บาท เสนอราคาทางระบบ e-GP 22 มิ.ย.65
08 Jun 2022
ประกาศแผนจ้างทำเฟอร์นิเจอร์ ศูนย์ทางเดินปัสสาวะและสุขภาพชาย
06 Jun 2022
จ้างทำเฟอร์นิเจอร์ ศูนย์ทางเดินปัสสาวะและสุขภาพชาย วงเงิน 1,500,000 บาท เสนอราคาทางระบบ e-GP ในวันที่ ๑๔ มิ.ย.๖๕
01 Jun 2022
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องล้างและฆ่าเชื้อเอ็นดดสโคปอัตโนมัติชนิด 2 ห้องล้าง
  Download
01 Jun 2022
จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารพับผ้า กลุ่มงานจ่ายกลางยุทธอาภรณ์ เลขที่ e-bid 55/2565 วงเงิน 1,592,600 บาท เสนอราคา 10 มิ.ย.65 ทางระบบ e-GP
26 May 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Prevacid FDT Tablet 30 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ค) ย4797/65
  Download
26 May 2022
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจุลศัลยศาสตร์ สำหรับผ่าตัดหู คอ จมูก
  Download
25 May 2022
ประกาศแผนจ้างติดตั้งระบบจอแสดงคิวห้องตรวจโรค
19 May 2022
จ้างติดตั้งระบบจอแสดงคิวห้องตรวจโรค วงเงิน 1,387,454 บาท เสนอราคา 27 พ.ค.65 ทางระบบ e-GP
18 May 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Triumeq Tablet 600/50/300 mg. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา56(2)(ค)
  Download
18 May 2022
ประกาศผู้ชนะประกดวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบ
  Download
18 May 2022
ประกาศผู้ชนะประกดวดราคาซื้อกล้องส่องคอสำหรับช่วยใส่ท่อหายใจ
  Download
18 May 2022
ประกาศผู้ชนะประกดวดราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นเหนือร่างกาย พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกเกิด
  Download
11 May 2022
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน เม.ย.65
  Download
11 May 2022
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดกลาง
  Download
11 May 2022
ประกาศ ประกวดราคาซื้อ Arthroscope set
  Download
10 May 2022
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อ Novel Coronavirus
  Download
06 May 2022
ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารพับผ้า กลุ่มงานจ่ายกลางยุทธอาภรณ์ วงเงิน 1,592,600 บาท