ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2565

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
03 Mar 2022
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็กปรับอากาศ
  Download
02 Mar 2022
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ปีงบประมาณ2565 จำนวน 2 รายการ
  Download
01 Mar 2022
ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงศูนย์สมอง ชั้น๒ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค
24 Feb 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Januvia Tablet 100 mg. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ค)
  Download
15 Feb 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Vislub eye drop 0.3 ml โดยวิธีเฉพาะเจะจง56(2)(ค)
  Download
15 Feb 2022
ประกาศแผนจ้างปรับปรุงศูนย์สมอง ชั้น๒ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค
10 Feb 2022
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์สมอง ชั้น๒ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค (e-bidding เลขที่ 36/2565) วงเงิน 2,498,129 บาท ประกาศ 10-18 ก.พ.65 เสนอราคา 21 ก.พ.65 ทางระบบ e-GP
  Download
01 Feb 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Eylea INJ. 40 mg. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ค)
  Download
25 Jan 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Prevacid FDT Tablet 30 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ค)
  Download
17 Jan 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Triumeq Tablet 600/50/300 mg. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ค)
  Download
29 Dec 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Eylea INJ. 40 mg. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ค)
  Download
28 Dec 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Galvus Met Tablet 50+500 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ค)
  Download
27 Dec 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Prolia Pre-Filled Syringe 60 mg/ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ค)
  Download
27 Dec 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Januvia Tablet 100 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ค)
  Download
27 Dec 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Vislube Eye Drop 0.3 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ค)
  Download
21 Dec 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Atorvastatin calcium Tablet 40 mg โดยวิธีคัดเลือก งป.65 รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
  Download
15 Dec 2021
ประกาศผู้ชนะงานจ้างบำรุงรักษาระบบ HIS EMR Soft ตั้งแต่ 1 ก.พ.-30 ก.ย.65
  Download
13 Dec 2021
ประกาศผู้ชนะงานจ้างติดตั้งสายสื่อสารเคเบิลโทรศัพท์ภายในโรงพยาบาล
  Download
07 Dec 2021
จ้างบำรุงรักษาระบบHIS EMR Soft ตั้งแต่ 1 ก.พ. - 30 ก.ย.65 วงเงิน 1,481,250 บาท เสนอราคา 8 ธ.ค.64
  Download
01 Dec 2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยาผู้ผลิตรายเดียว(monopoly)จำนวน 7 รายการ งป.65 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
  Download