ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2565

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
01 Dec 2021
ประกาศผู้ชนะงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด รุ่น Azurion ตั้งแต่ 1 ม.ค.65 - 30 ก.ย.65
24 Nov 2021
ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ปี 2565
  Download
22 Nov 2021
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดซื้อสติ๊กเกอร์ยาขนาด ๙.๐ x ๗.๐ ซม. (๗๐๐ ดวง/ม้วน) จำนวน ๗,๔๘๘ ม้วน
  Download
22 Nov 2021
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดซื้อแก๊สออกซิเจนเหลวและแก๊สทางการแพทย์บรรจุท่อ จำนวน 15 รายการ
  Download
22 Nov 2021
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห็ทางชีวโมเลกุล จำนวน 1 รายการ
  Download
22 Nov 2021
จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด รุ่น Azurion ตั้งแต่ 1 ม.ค.65 - 30 ก.ย.65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 1,364,250 บาท
  Download
19 Nov 2021
จ้างติดตั้งสายสื่อสารเคเบิลโทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลโดยวิธีคัดเลือก วงเงิน 4,497,000 บาท เสนอราคา 25 พ.ย.64
16 Nov 2021
สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิด xience sierra จำนวน 150 ชุด
  Download
16 Nov 2021
สายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดหัวใจด้วยการถ่ายภาพคลื่นแสง จำนวน 100 ชุด
  Download
16 Nov 2021
สายลวดเพื่อวัดการวัดความดันภายในหลอดเลือดโคโรนารี่ (coronary pressure wire) จำนวน 50 ชุด
  Download
16 Nov 2021
สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิด synergy biodegradable จำนวน 100 ชุด
  Download
16 Nov 2021
สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนชนิด sapphire balloon จำนวน 800 ชุด
  Download
16 Nov 2021
อุปกรณ์สำหรับใช้สวนหัวใจเพื่อตรวจรักษาผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดปกติ จำนวน 14 รายการ
  Download
16 Nov 2021
สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิด yokon choice flex จำนวน 50 เส้น
  Download
16 Nov 2021
สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ชนิด des stent resolute จำนวน 150 ชุด
  Download
26 Oct 2021
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลสมเด็จพระปื่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปี2565
  Download
26 Oct 2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Atorvastatin Calcium Tablet 40 mg งป.65 โดยวิธีคัดเลือก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
  Download
08 Oct 2021
ประกาศแผนงานจ้าง งป.2565 จำนวน 8 งาน
  Download
08 Oct 2021
แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์โรคทางพยาธิวิทยา
  Download
08 Oct 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณแก๊สและอิเล็กโตรไลท์
  Download