ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2565

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
01 Feb 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Eylea INJ. 40 mg. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ค)
  Download
25 Jan 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Prevacid FDT Tablet 30 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ค)
  Download
17 Jan 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Triumeq Tablet 600/50/300 mg. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ค)
  Download
29 Dec 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Eylea INJ. 40 mg. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ค)
  Download
28 Dec 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Galvus Met Tablet 50+500 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ค)
  Download
27 Dec 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Prolia Pre-Filled Syringe 60 mg/ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ค)
  Download
27 Dec 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Januvia Tablet 100 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ค)
  Download
27 Dec 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Vislube Eye Drop 0.3 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ค)
  Download
21 Dec 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Atorvastatin calcium Tablet 40 mg โดยวิธีคัดเลือก งป.65 รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
  Download
15 Dec 2021
ประกาศผู้ชนะงานจ้างบำรุงรักษาระบบ HIS EMR Soft ตั้งแต่ 1 ก.พ.-30 ก.ย.65
  Download
13 Dec 2021
ประกาศผู้ชนะงานจ้างติดตั้งสายสื่อสารเคเบิลโทรศัพท์ภายในโรงพยาบาล
  Download
07 Dec 2021
จ้างบำรุงรักษาระบบHIS EMR Soft ตั้งแต่ 1 ก.พ. - 30 ก.ย.65 วงเงิน 1,481,250 บาท เสนอราคา 8 ธ.ค.64
  Download
01 Dec 2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยาผู้ผลิตรายเดียว(monopoly)จำนวน 7 รายการ งป.65 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
  Download
01 Dec 2021
ประกาศผู้ชนะงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด รุ่น Azurion ตั้งแต่ 1 ม.ค.65 - 30 ก.ย.65
24 Nov 2021
ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ปี 2565
  Download
22 Nov 2021
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดซื้อสติ๊กเกอร์ยาขนาด ๙.๐ x ๗.๐ ซม. (๗๐๐ ดวง/ม้วน) จำนวน ๗,๔๘๘ ม้วน
  Download
22 Nov 2021
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดซื้อแก๊สออกซิเจนเหลวและแก๊สทางการแพทย์บรรจุท่อ จำนวน 15 รายการ
  Download
22 Nov 2021
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห็ทางชีวโมเลกุล จำนวน 1 รายการ
  Download
22 Nov 2021
จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด รุ่น Azurion ตั้งแต่ 1 ม.ค.65 - 30 ก.ย.65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 1,364,250 บาท
  Download
19 Nov 2021
จ้างติดตั้งสายสื่อสารเคเบิลโทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลโดยวิธีคัดเลือก วงเงิน 4,497,000 บาท เสนอราคา 25 พ.ย.64