ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2565

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
16 Nov 2021
สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิด xience sierra จำนวน 150 ชุด
  Download
16 Nov 2021
สายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดหัวใจด้วยการถ่ายภาพคลื่นแสง จำนวน 100 ชุด
  Download
16 Nov 2021
สายลวดเพื่อวัดการวัดความดันภายในหลอดเลือดโคโรนารี่ (coronary pressure wire) จำนวน 50 ชุด
  Download
16 Nov 2021
สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิด synergy biodegradable จำนวน 100 ชุด
  Download
16 Nov 2021
สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนชนิด sapphire balloon จำนวน 800 ชุด
  Download
16 Nov 2021
อุปกรณ์สำหรับใช้สวนหัวใจเพื่อตรวจรักษาผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดปกติ จำนวน 14 รายการ
  Download
16 Nov 2021
สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิด yokon choice flex จำนวน 50 เส้น
  Download
16 Nov 2021
สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ชนิด des stent resolute จำนวน 150 ชุด
  Download
26 Oct 2021
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลสมเด็จพระปื่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปี2565
  Download
26 Oct 2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Atorvastatin Calcium Tablet 40 mg งป.65 โดยวิธีคัดเลือก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
  Download
08 Oct 2021
ประกาศแผนงานจ้าง งป.2565 จำนวน 8 งาน
  Download
08 Oct 2021
แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์โรคทางพยาธิวิทยา
  Download
08 Oct 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณแก๊สและอิเล็กโตรไลท์
  Download
08 Oct 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์น้ำยาตรวจวิเคราะห์โรคทางพยาธิวิทยา จำนวน 18 รายการ
  Download
08 Oct 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์น้ำยาตรวจวิเคราะห์โรคทางพยาธิวิทยา จำนวน 10 รายการ
  Download
08 Oct 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์น้ำยาตรวจวิเคราะห์โรคทางพยาธิวิทยา จำนวน 9 รายการ
  Download
08 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะงานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องมือแพทย์ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๔-๓๐ ก.ย.๖๕
  Download
08 Oct 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์น้ำยาตรวจวิเคราะห์โรคทางพยาธิวิทยา จำนวน 8 รายการ
  Download
08 Oct 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์น้ำยาตรวจวิเคราะห์โรคทางพยาธิวิทยา จำนวน 62 รายการ
  Download
08 Oct 2021
จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด รุ่น Allura Xper FD10 ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65
  Download