ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2565

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
15 Mar 2022
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาวื้อชุดโต๊ะตรวจ หู คอ จมูก จำนวน 1 ชุด
  Download
14 Mar 2022
ประกาศผู้ชนะงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นในลูกตาส่วนหลังยี่ห้อALCONจำนวน๒ เครื่องตั้งแต่ ๑ เม.ย.๖๕-๓๑มี.ค.๖๖
09 Mar 2022
ประกาศแผนจ้างบำรุงรักษาเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นในลูกตาส่วนหลังยี่ห้อ ALCON จำนวน2เครื่อง ตั้งแต่ 1 เม.ย.65-31 มี.ค.66
08 Mar 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Galvus Met Tablet 50+500 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ค)
  Download
08 Mar 2022
ประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจและวิเคราะห์โรคทางพยาธิวิทยา จำนวน 3 รายการ
  Download
08 Mar 2022
ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อ Novel Coronavirus (๒๐๑๙-nCoV)
  Download
08 Mar 2022
ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจเชื้อไวรัส SARS-CoV-๒ (SARS-CoV-๒RT-PCR Kit ๑.๐)
  Download
04 Mar 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Prevacid FDT Tablet 30 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ค)
  Download
04 Mar 2022
ประกาศแผนจ้างปรับปรุงแผนกเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชั้น๔ อาคาร ๑๐๐ปีฯ
  Download
03 Mar 2022
จ้างบำรุงรักษาเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นในลูกตาส่วนหลังรุ่น ยี่ห้อ ALCON จำนวน ๒ เครื่อง ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๖๕ – ๓๑ มี.ค.๖๖
03 Mar 2022
ประกาศจัดซื้อ/จ้าง (ผู้ชนะ) วิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ก.พ.65
  Download
03 Mar 2022
ประกาศจัดซื้อ/จ้าง (ผู้ชนะ) วิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ม.ค.65
  Download
03 Mar 2022
จ้างปรับปรุงแผนกเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้น๔ อาคาร ๑๐๐ ปีฯ ในวงเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท ประกาศ ๒-๑๐ มี.ค.๖๕ เสนอราคา ๑๑ มี.ค.๖๕ ทางระบบ e-GP
  Download
03 Mar 2022
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็กปรับอากาศ
  Download
02 Mar 2022
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ปีงบประมาณ2565 จำนวน 2 รายการ
  Download
01 Mar 2022
ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงศูนย์สมอง ชั้น๒ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค
24 Feb 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Januvia Tablet 100 mg. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ค)
  Download
15 Feb 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Vislub eye drop 0.3 ml โดยวิธีเฉพาะเจะจง56(2)(ค)
  Download
15 Feb 2022
ประกาศแผนจ้างปรับปรุงศูนย์สมอง ชั้น๒ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค
10 Feb 2022
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์สมอง ชั้น๒ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค (e-bidding เลขที่ 36/2565) วงเงิน 2,498,129 บาท ประกาศ 10-18 ก.พ.65 เสนอราคา 21 ก.พ.65 ทางระบบ e-GP
  Download