ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2565

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
25 Jul 2022
ประกาศผู้ชนะวิธีเฉพาะเจาะจง มิ.ย.65
  Download
22 Jul 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Mactrivir Tablet (Efavirence600+Tenofovir300+Emtricitabine200 mg) โดยวิธีคัดเลือก มาตรา56(1)(ค).
  Download
20 Jul 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Atorvastatin calcium Tablet 40 mg (Xarator) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56(2)(จ) ย6546/65 (ส69/65) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
20 Jul 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Januvia Tablet 100 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ค) ย5847/65 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
20 Jul 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Prolia Pre-Filled Syringe 60 mg/ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ค) ย5854/65 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
20 Jul 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Eylea INJ. 40 mg. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ค) ย5853/65 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
20 Jul 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Galvus Met Tablet 50+500 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ค) ย5846/65 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ
  Download
18 Jul 2022
ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ(Negative Pressure) ICU กุมาร
18 Jul 2022
ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ(Negative Pressure) ห้องตรวจโรคหู คอ จมูก
18 Jul 2022
ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ(Negative Pressure) ห้องตรวจโรคฉุกเฉิน
18 Jul 2022
จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ(Negative Pressure) ICU กุมาร วงเงิน 3,000,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ม.56(2)ง
18 Jul 2022
จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ(Negative Pressure) ห้องตรวจโรคหู คอ จมูก วงเงิน 6,156,780 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ม.56(2)ง
18 Jul 2022
จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ(Negative Pressure) ห้องตรวจโรคฉุกเฉิน วงเงิน 5,750,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ม.56(2)ง
05 Jul 2022
ประกาศผู้ชนะจัดชื้อ Arthroscope set
  Download
04 Jul 2022
ประกาศผู้ชนะงานจ้างทำเฟอร์นิเจอร์ศูนย์ทางเดินปัสสาวะและสุขภาพชาย
04 Jul 2022
ประกาศผู้ชนะงานซื้อพร้อมติดตั้งระบบจอแสดงคิวห้องตรวจโรค
01 Jul 2022
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Atorvastatin Calcium Tablet 40 mg. (Xarartor) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56(2)(จ) (repeat order) สัญญา69/65
  Download
01 Jul 2022
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Piperacillin 4 G+Tazobactam 0.5G INJ (ยาMultisource 1 รายการ) โดยวิธีคัดเลือก ปี 65 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
  Download
30 Jun 2022
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อยา Piperacillin INJ.4.5 G ที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนไปแล้ว ปีงบประมาณ 2565
  Download
20 Jun 2022
ประกาศผู้ชนะวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน พ.ค.๖๕
  Download