ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2565

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
07 Apr 2022
ผลจัดซื้อจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน มี.ค.65
  Download
05 Apr 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Eylea INJ.2mg,40mg/ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา56(2)(ค)
  Download
05 Apr 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Prolia INJ.pre-filled syringe 60mg/ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา56(2)(ค)
  Download
31 Mar 2022
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจเชื้อไวรัส SARS-CoV-2(SARS-CoV-2RT-PCR Kit 1.0)
  Download
28 Mar 2022
ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงแผนกเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชั้น๔ อาคาร ๑๐๐ ปีฯ
28 Mar 2022
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราห์โรคทางพยาธิวิทยา จำนวน ๓ รายการ
  Download
21 Mar 2022
ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และครุภัณฑ์สายอื่นๆ จำนวน 8 โครงการ
  Download
15 Mar 2022
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาวื้อชุดโต๊ะตรวจ หู คอ จมูก จำนวน 1 ชุด
  Download
14 Mar 2022
ประกาศผู้ชนะงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นในลูกตาส่วนหลังยี่ห้อALCONจำนวน๒ เครื่องตั้งแต่ ๑ เม.ย.๖๕-๓๑มี.ค.๖๖
09 Mar 2022
ประกาศแผนจ้างบำรุงรักษาเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นในลูกตาส่วนหลังยี่ห้อ ALCON จำนวน2เครื่อง ตั้งแต่ 1 เม.ย.65-31 มี.ค.66
08 Mar 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Galvus Met Tablet 50+500 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ค)
  Download
08 Mar 2022
ประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจและวิเคราะห์โรคทางพยาธิวิทยา จำนวน 3 รายการ
  Download
08 Mar 2022
ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อ Novel Coronavirus (๒๐๑๙-nCoV)
  Download
08 Mar 2022
ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจเชื้อไวรัส SARS-CoV-๒ (SARS-CoV-๒RT-PCR Kit ๑.๐)
  Download
04 Mar 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Prevacid FDT Tablet 30 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ค)
  Download
04 Mar 2022
ประกาศแผนจ้างปรับปรุงแผนกเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชั้น๔ อาคาร ๑๐๐ปีฯ
  Download
03 Mar 2022
จ้างบำรุงรักษาเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นในลูกตาส่วนหลังรุ่น ยี่ห้อ ALCON จำนวน ๒ เครื่อง ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๖๕ – ๓๑ มี.ค.๖๖
03 Mar 2022
ประกาศจัดซื้อ/จ้าง (ผู้ชนะ) วิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ก.พ.65
  Download
03 Mar 2022
ประกาศจัดซื้อ/จ้าง (ผู้ชนะ) วิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ม.ค.65
  Download
03 Mar 2022
จ้างปรับปรุงแผนกเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้น๔ อาคาร ๑๐๐ ปีฯ ในวงเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท ประกาศ ๒-๑๐ มี.ค.๖๕ เสนอราคา ๑๑ มี.ค.๖๕ ทางระบบ e-GP
  Download