ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2565

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
08 Oct 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์น้ำยาตรวจวิเคราะห์โรคทางพยาธิวิทยา จำนวน 16 รายการ
  Download
08 Oct 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์น้ำยาตรวจวิเคราะห์โรคทางพยาธิวิทยา จำนวน 15 รายการ
  Download
08 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะงานจ้างทำความสะอาดอาคารฝ่ายสนับสนุน รพ.ฯ ตั้งแต่ 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
  Download
08 Oct 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์น้ำยาตรวจวิเคราะห์โรคทางพยาธิวิทยา จำนวน 4 รายการ
  Download
08 Oct 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์น้ำยาตรวจวิเคราะห์โรคทางพยาธิวิทยา จำนวน 6 รายการ
  Download
08 Oct 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์น้ำยาตรวจวิเคราะห์โรคทางพยาธิวิทยา จำนวน 12 รายการ
  Download
08 Oct 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์น้ำยาตรวจวิเคราะห์ HbA1C
  Download
08 Oct 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์น้ำยาตรวจวิเคราะห์โรคทางพยาธิวิทยา จำนวน 19 รายการ
  Download
08 Oct 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์น้ำยาตรวจวิเคราะห์โรคทางพยาธิวิทยา จำนวน 5 รายการ
  Download
08 Oct 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางชีวโมเลกุล จำนวน 6 รายการ
  Download
08 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด รุ่น Allura ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65
  Download
08 Oct 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์น้ำยาตรวจวิเคราะห์โรคทางพยาธิวิทยา จำนวน 16 รายการ
  Download
08 Oct 2021
แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางธนาคารเลือด จำนวน 5 รายการ
  Download
08 Oct 2021
แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางธนาคารเลือด จำนวน 24 รายการ
  Download
08 Oct 2021
แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์โรคทางชีวโมเลกุล จำนวน 1 รายการ
  Download
08 Oct 2021
แผนจัดซื้อหลอดเลือดตรวจวิเคราะห์
  Download
08 Oct 2021
แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางชีวโมเลกุล จำนวน ๑ รายการ
  Download
08 Oct 2021
แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางชีวโมเลกุล จำนวน ๑ รายการ
  Download
08 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะงานจ้างทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารพิเคราะห์ฯ ตั้งแต่ 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
  Download
08 Oct 2021
ประกาศผู้ชนะงานจ้างทำความสะอาดอาคาร ๑๐๐ปีฯ,อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และอาคารเทียมเชิดบุญเมือง ตั้งแต่ 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
  Download