ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2562

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
06 Aug 2019
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์เพื่อการวินิจฉัยและการทำหัตถการข้างเตียง
  Download
06 Aug 2019
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วยโดยใช้แผ่นไฮโดรเจลยึดติดผิวหนัง
  Download
05 Aug 2019
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์สุขภาพ (คลองมอญ) วงเงิน 998,800 บาท โหลดเอกสารทางระบบ e-GP 9-16 พ.ค.62 เสนอราคา 17 พ.ค.62
05 Aug 2019
ประกาศการจัดซื้อยาMONOPOLYปี2562 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56(2) ค. กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเก้า พร.
  Download
05 Aug 2019
ประกาศวิจารณ์ร่างเครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจ
  Download
02 Aug 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่แผนกจ่ายกลางเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ชั้น2 อาคาร 100ปีฯ
  Download
30 Jul 2019
ประกาศผู้ชนะจัดวื้อชุดลู่เดินและวิ่งออกกำลังกายไฟฟ้า treadmill
  Download
30 Jul 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 31 รายการ โดยวิธีคัดเลือก ปี 62 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
  Download
25 Jul 2019
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยาAlbumin 20%50ml.สภากาชาด จำนวน 500 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56(2) (ซ).(กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ฯ)
  Download
25 Jul 2019
ประกาศแผนจัดซื้อยา Atorvastatin 40 mg โดยวิธีคัดเลือก 56(1).ข รพ.สเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
  Download
15 Jul 2019
ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องมือช่วยการเคลื่อนไหวของเข่า CPM
  Download
11 Jul 2019
ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องฝึกการเคลื่อนไหวของแขนและข้อมือกึ่งหุ่นยนต์
  Download
11 Jul 2019
ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องฝึกการเคลื่อนมือช่วยการเคลื่อนไหวของข้อมือและนิ้ว CPM
  Download
11 Jul 2019
ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องวัดความเข้สข้นของออกซิเจนในเลือด
  Download
24 Jun 2019
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องวัดการทำงานของหัวใจ
  Download
24 Jun 2019
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ
  Download
24 Jun 2019
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องวัดสัญญาณชีพ BP ECG S=O2Sat
  Download
24 Jun 2019
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เรื่องประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาบริการประกอบอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน รพ.ฯ จำนวน 1 งาน รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562 สิ้นสุดวันรับฟังความคิดเห็น 3 กรกฏาคม 2562
21 Jun 2019
ประกาศประกวดจัดซื้อเครื่องเฝ้าระวังคลื่นไฟฟ้า
  Download
21 Jun 2019
ประกาศประกวดจัดซื้อชุดเดินและวิ่ง
  Download
BACK   123456   NEXT