ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2562

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
31 Jan 2019
ประกาศขายทอดตลาดเศษเหล็กจากการรื้อถอนอาคารอายุรเวชกรรม ในวันที่ 7 ก.พ.62 เวลา 10.30 น. และนำดูพัสดุวันที่ 6 ก.พ.62 เวลา 09.30 น.
  Download
25 Jan 2019
ขายทอดตลาดเศษอาหารที่เหลือจากการประกอบอาหารจัดเลี้ยงผู้ป่วยของ รพ.ฯ เสนอราคา 8 ก.พ.62 เวลา 10.30 น.
  Download
27 Dec 2018
ประกาศผู้ชนะงานจ้างติดตั้งห้องน้ำ-ส้วม ชั้น๔ อาคารผู้ป่วยนอกโดยวิธีคัดเลือก
  Download
27 Dec 2018
น้ำยาตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๖๓ รายการ
  Download
25 Dec 2018
น้ำยาตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑๖ รายการ
  Download
25 Dec 2018
น้ำยาตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑๒ รายการ
  Download
25 Dec 2018
น้ำยาเคมี/เคมีภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ
  Download
25 Dec 2018
น้ำยาเคมี/เคมีภัณฑ์ จำนวน ๑๔ รายการ
17 Dec 2018
น้ำยาเคมี/เคมีภัณฑ์ จำนวน ๑๒ รายการ
  Download
17 Dec 2018
น้ำยาเคมี/เคมีภัณฑ์ จำนวน ๑๒ รายการ
  Download
17 Dec 2018
น้ำยาเคมี/เคมีภัณฑ์ จำนวน ๑๒ รายการ
  Download
17 Dec 2018
น้ำยาเคมี/เคมีภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ
  Download
17 Dec 2018
น้ำยาตรวจทางพยาธิวิทยา ๓ รายการ
  Download
07 Dec 2018
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๖๒ - ๓
  Download
12 Mar 2018
จ้างติดตั้งห้องน้ำ-ส้วม ชั้น๔ อาคารผู้ป่วยนอก โดยวิธีคัดเลือก เชิญชวนบริษัทจำนวน ๓ ราย รับเอกสาร ๓-๑๑ ธ.ค.๖๑ เสนอราคา ๑๒ ธ.ค.๖๑
  Download
29 Jun 2017
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่องประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ที่21/2559
25 Jul 2024
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต
  Download
25 Jul 2024
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต
  Download
25 Jul 2024
ประกาศแผนจัดซื้อ
  Download
25 Jul 2024
ประกาศวิจารณ์ร่างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค อาคาร ๑๐๐ปีฯและอาคารอื่นๆ (๒๒-๒๖ ก.พ.๖๒)
  Download
BACK   123456   NEXT