ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2562

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
04 May 2019
ประกาศแผนการจ้างก่อสร้างอาคารทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารภายใน รพ.ฯ ประกาศ ณ วันที่ ๙ ม.ค.๖๒
01 May 2019
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยาโดยวิธีคัดเลือก งป.62(จำนวนซื้อ 6 เดือน) จำนวน 31 รายการ รวมวงเงิน 28,853,850.56 บาท กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
  Download
26 Apr 2019
ประกาศจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.ฯ วงเงิน 5,500,000 บาท โหลดเอกสารและเสนอราคาทาง www.gprocurement.go.th ตั้งแต่ 26 เม.ย. 14 เม.ย.62 เสนอราคา 15 พ.ค.62
  Download
25 Apr 2019
ประกาศแผนการจัดซื้อยาMonopoly ปี2562จำนวน 66 รายการ รวมวงเงิน 85,001,701.73 บาท กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
  Download
22 Apr 2019
ประกาศแผนงานก่อสร้างจำนวน 4 งาน ประจำปี งป.2562
  Download
19 Apr 2019
แผนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์อาคารผู้ป่วยใน ๒
  Download
10 Apr 2019
แผนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์อาคารผู้ป่วยใน ๑
  Download
04 Apr 2019
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างAlbuminTRCS Inj.20%50ml.pdf จำนวน 1000ขวด ย4232-62
  Download
02 Apr 2019
ประกาศผู้ชนะประมูลขายเครื่องทำน้ำเย็น Chiller Air
  Download
26 Mar 2019
ประกาศจัดซื้อตู้แช่แข็งพลาสมาแบบเฉียบพลัน
  Download
22 Mar 2019
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค อาคาร๑๐๐ ปีฯและอาคารอื่นๆ
  Download
22 Mar 2019
แผนจัดซื้อตู้แช่แข็งพลาสมาแบบเฉียบพลัน
  Download
22 Mar 2019
จัดซื้อ Inj.Albumin TRCS 20% 50ml สภากาชาดไทย 700 ขวด ย3944/62
  Download
13 Mar 2019
ขายทอดตลาดเครื่องทำความเย็น Chiller Air จำนวน 3 ชุดเครื่อง นำดูพัสดุ 22 มี.ค.62 เวลา 10.00 น.ขายวันที่ 26 มี.ค.62 เวลา 10.00 น.
  Download
13 Mar 2019
ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงพื้นที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
  Download
05 Mar 2019
ประกาศวิจารณ์ร่างจ้างปรับปรุงพื้นที่แผนกจ่ายกลางเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ชั้น2 อาคาร 100 ปี กิจการกรมแพทย์ทหารเรือ ในวงเงิน 5,942,400 บาท ตั้งแต่ 3 - 8 พ.ค.62
25 Feb 2019
ประกาศผู้ชนะขายเศษอาหารของโภชนบำบัด
  Download
22 Feb 2019
ประกาศผู้ชนะประมูลขายเศษเหล็กจากงานรื้อถอนอาคารอายุรกรรม
  Download
04 Feb 2019
จ้างปรับปรุงพื้นที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น1 อาคาร 100ปี กิจการกรมแพทย์ทหารเรือ(1) วงเงิน 17,500,000 บาท - วิจารณ์ร่าง 4-7 ก.พ.62 โหลดรายละเอียดทางwww.gprocurement.go.th
  Download
04 Feb 2019
จ้างปรับปรุงพื้นที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น1 อาคาร 100ปี กิจการกรมแพทย์ทหารเรือ(2) วงเงิน 17,500,000 บาท - วิจารณ์ร่าง 4-7 ก.พ.62 โหลดรายละเอียดทางwww.gprocurement.go.th
  Download
BACK   123456   NEXT