ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.2562

ประกาศเมื่อ รายละเอียด
21 Jun 2019
ประกาศประกวดจัดซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียง
  Download
21 Jun 2019
ประกาศประกวดจัดซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์
  Download
21 Jun 2019
ประกาศประกวดจัดซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย
  Download
21 Jun 2019
ประกาศประกวดจัดซื้อเครื่องวัดการทำงานของหัวใจ
  Download
21 Jun 2019
ประกาศประกวดจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ
  Download
21 Jun 2019
ประกาศประกวดจัดซื้อเครื่องวัดสัญญาณชีพ
  Download
17 Jun 2019
ประกาศแผนจ้างปรับปรุงอาคารตึกอำนวยการ ศูนย์สุขภาพ คลองมอญ
  Download
17 Jun 2019
ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยลำแสง Laser
  Download
17 Jun 2019
ประกาศซื้อเครื่องช่วยการเคลื่อนไหว
  Download
17 Jun 2019
ประกาศซื้อเครื่องวัดความเข้มข้นของออกวิเจนในเลือด
  Download
13 Jun 2019
ประกาศผู้ชนะงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์จำนวน 2,275รายการ
  Download
10 Jun 2019
ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างอาคารทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารภายใน รพ.ฯ
  Download
10 Jun 2019
ประกาศจัดซื้อเครื่องฝึกเดินกึ่งหุ่นยนต์
  Download
10 Jun 2019
ประกาศจัดซื้อเครื่องฝึกการเคลื่อนไหวของแขนและมือ
  Download
10 Jun 2019
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือช่วยการเคลื่อนไหวของมือและนิ้ว
  Download
27 May 2019
ประกาศประกวดราคาเครื่องให้การรักษาด้วยลำแสง
  Download
27 May 2019
ร่าง TOR ประกาศประกวดราคาเครื่องฝึกเดินกึ่งหุ่นยนต์
  Download
24 May 2019
ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.ฯ
  Download
16 May 2019
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บเวชระเบียน ชั้น4 อาคารผู้ป่วยนอก
  Download
13 May 2019
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่แผนกจ่ายกลางเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ชั้น2 อาคาร100ปี กิจการกรมแพทย์ทหารเรือ เสนอราคาทาง e-GP ในวันที่ 28 พ.ค.62
  Download
BACK   123456   NEXT