นักจิตวิทยาคลินิก

แผนก / สาขา : นักจิตวิทยาคลินิก
สถานที่ตรวจ : อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรคชั้น 2
ห้องตรวจ : ห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม
เบอร์ติดต่อสอบถาม :

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
จ.ค.วรัญญา เพ็ชรธนู