คลินิกระบบต่อมไร้ท่อกุมารเวชกรรม

แผนก / สาขา : คลินิกระบบต่อมไร้ท่อกุมารเวชกรรม
สถานที่ตรวจ : อาคารพิเคาระห์และบำบัดโรค ชั้น 2
ห้องตรวจ : ห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 024752552

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
น.อ.หญิง จันทราภรณ์ เคียมเส็ง - - - -