ศัลยกรรมตกแต่ง

แผนก / สาขา : ศัลยกรรมตกแต่ง
สถานที่ตรวจ : อาคารพิเคาระห์และบำบัดโรค ชั้น 1
ห้องตรวจ : ห้องตรวจโรคศัลยกรรม
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 024752637, 024752741

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
น.อ. พัทยา ตันธนาธิป - - - -
น.พ. นรากร มาสมบูรณ์ - - - -