คลินิกการผ่าตัดส่องกล้องนรีเวช

แผนก / สาขา : คลินิกการผ่าตัดส่องกล้องนรีเวช
เฉพาะผู้ป่วยนัดเท่านั้น
สถานที่ตรวจ : อาคารพิเคาระห์และบำบัดโรค ชั้น 2
ห้องตรวจ : ห้องตรวจโรคนรีเวชกรรม
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 024752549, 024752845

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
น.อ. ชนินทร์ มิตินันท์วงศ์ - - - -