ศัลยกรรมประสาท

แผนก / สาขา : ศัลยกรรมประสาท
สถานที่ตรวจ : อาคารพิเคาระห์และบำบัดโรค ชั้น 1
ห้องตรวจ : คลินิกรักษ์สมอง
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 024752721, 024752815

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
น.อ. มนสิทธิ์ รัตนนันทพัฒน์ - - - -
น.อ. สุธี เชาว์วรวิญญู - - - -
น.ท. เทวเจษฎา ภาเรือง - - - -