ศัลยกรรมตับ ตับอ่อน ทางเดินน้ำดี

แผนก / สาขา : ศัลยกรรมตับ ตับอ่อน ทางเดินน้ำดี
สถานที่ตรวจ : อาคารพิเคาระห์และบำบัดโรค ชั้น 1
ห้องตรวจ : ห้องตรวจโรคศัลยกรรม
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 024752637, 024752741

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
น.อ. เบญจพันธุ์ เพชรเสนา - - - -