คลินิกตรวจสตรีหลังคลอด

แผนก / สาขา : คลินิกตรวจสตรีหลังคลอด
เฉพาะผู้ป่วยนัดเท่านั้น
สถานที่ตรวจ : อาคารพิเคาระห์และบำบัดโรค ชั้น 2
ห้องตรวจ : ห้องตรวจนรีเวชกรรม
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 024752549, 024752845

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
ทีมสูตินรีแพทย์ - - - -