คลินิกตรวจสุขภาพ

แผนก / สาขา : คลินิกตรวจสุขภาพ
สถานที่ตรวจ : ศูนย์สุขภาพ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า (คลองมอญ)
ห้องตรวจ : ห้องตรวจสุขภาพ
เบอร์ติดต่อสอบถาม :

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
พล.ร.ต. ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ - - -
น.อ.หญิง อวรรษนันต์ ฐานะวุฑฒ์ - - - -
น.อ.หญิง ธัชดา เตกะจรินทร์ - -
พญ. ธนัชพร ธัมวิสุทธิวรากร - - - -