อายุรกรรมระบบประสาท

แผนก / สาขา : อายุรกรรมระบบประสาท
เฉพาะผู้ป่วยนัด หรือ ปรึกษาระหว่างแผนกเท่านั้น
สถานที่ตรวจ : อาคารพิเคาระห์และบำบัดโรค ชั้น 2
ห้องตรวจ : คลินิกรักษ์สมอง
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 024752721, 024752815

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
น.อ. นิรันดร์ กองรัตนานันท์ - - -
น.อ. เอกรัชช์ นเรศเสนีย์ - - - -
น.อ. อุดม สุทธิพนไพศาล - - - -