อายุรกรรมโรคไต

แผนก / สาขา : อายุรกรรมโรคไต
เฉพาะผู้ป่วยนัด หรือ ปรึกษาระหว่างแผนกเท่านั้น
สถานที่ตรวจ : อาคารพิเคาระห์และบำบัดโรค ชั้น 4
ห้องตรวจ : ห้องตรวจโรคไตและไตเทียม
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 024752716, 024752905

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
น.อ. สุชัย โอฬารรัตน์มณี - - - -
น.อ.หญิง เบญจพร เรืองพานิช - - - -
น.อ. ปริญญา ลือชูวงศ์ - - - -
น.อ. ธีรพล ปัญจชัยพรพล - - - -
ร.ท. พัทธดนย์ ศิริวงศ์รังสรร - - - -