จอประสาทตา

แผนก / สาขา : จอประสาทตา
สถานที่ตรวจ : อาคารพิเคาระห์และบำบัดโรค ชั้น 2
ห้องตรวจ : ห้องตรวจโรคจักษุกรรม
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 024752514, 024752642

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
น.อ.หญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ - - - -
น.อ.หญิง ภัทรภร ศิรามพุช - - -
น.อ.หญิง นภางค์ เกษโกวิท - - -
น.ท.หญิง พัชราพร หวังวรวิทย์ - - -
พญ.ธีรดา ชิตามระ - - - -

นอกเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
น.อ.หญิง ภัทรภร ศิรามพุช - - - - -
น.อ.หญิง นภางค์ เกษโกวิท - - - - - -
น.ท.หญิง พัชราพร หวังวรวิทย์ - - - - - -