ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก

แผนก / สาขา : ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก
สถานที่ตรวจ : อาคารพิเคาระห์และบำบัดโรค ชั้น 1
ห้องตรวจ : ห้องตรวจโรคศัลยกรรม
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 024752637, 024752741

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
น.ท. วรพจน์ ชมศิริ - - - -
น.ท. สกลพัฒน์ กังแฮ - - - -
น.ต. ธีรพัฒน์ กิติชัยวัฒน์ - - - -