กุมารเวชกรรมทั่วไป

แผนก / สาขา : กุมารเวชกรรมทั่วไป
สถานที่ตรวจ : อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรคชั้น 2
ห้องตรวจ : ห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 024752552

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
กุมารแพทย์