คลินิกโรคข้อและรูมาติสซั่มกุมารเวชกรรม

แผนก / สาขา : คลินิกโรคข้อและรูมาติสซั่มกุมารเวชกรรม
สถานที่ตรวจ : อาคารพิเคาระห์และบำบัดโรค ชั้น 2
ห้องตรวจ : ห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 024752552

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
พญ. นภาภัส โยธคล - - - -