จิตเวช

แผนก / สาขา : จิตเวช
สถานที่ตรวจ : อาคารพิเคาระห์และบำบัดโรค ชั้น 2
ห้องตรวจ : คลินิกรักษ์สมอง
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 024752721, 024752815

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
พล.ร.ท. วิชัย มนัสศิริวิทยา - - - -
น.อ. พีร์ หอสิริ - - - -
น.ท. พลภัทร สิโรดม - - - -
พล.ร.ต. ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ - - - -