อายุรกรรมโรคหัวใจ

แผนก / สาขา : อายุรกรรมโรคหัวใจ
เฉพาะผู้ป่วยนัด หรือ ปรึกษาระหว่างแผนกเท่านั้น
สถานที่ตรวจ : อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 1
ห้องตรวจ : ห้องตรวจโรคอายุรเวชกรรม
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 024752544, 024752822

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
น.อ. สหรัฐ หวังเจริญ - - - -
น.อ. พิทักษ์ พงศ์นนทชัย - - - -
น.อ. คชมาตจ์ บุญยรัตพันธุ์ - - - -
น.ท. ติรวิทย์ หงสกุล - - - -